יום ה11 חודש שחל בשבת

רבני בית ההוראה
ו' אייר ה'תשע"ג

שלום כבוד הרב
אם ה- 11 חודש יוצא ביום שבת, מתי עושים את האזכרה? האם צריך לעלות לקבר? מה עושים באזכרה?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב.

כאשר יום ה11 חודש חל בשבת ניתן לעלות או ביום שישי שלפניו או ביום ראשון שלאחריו.

ויש נוהגים לעשות גם סעודת אזכרה, וכאשר רק לומדים את הלימודים שלומדים ביום השנה, ואין בסעודה דברי הספד, יכולים לעשות זאת בשבת, אולם אם יש בסעודה דברי הספד יש לעשות או בליל שישי, או במוצאי שבת.

מקורות:
ראה כאן לענין יום השנה שחל בשבת והוא הדין לענין זה, וראה בילקוט יוסף הל’ אבילות סימן מ’ סעיף ג’ שכתב שיש לדעת שעיקר האזכרה היא בסיום י”ב חודש, ומה שעורכים אזכרה בליל הי”א חודש הוא מנהג בעלמא, ולכן אם מתעורר איזה קושי בעריכת הסעודה בליל י”א אפשר להסתפק בעריכת לימוד וכדומה ויערכו את הסעודה בסיום הי”ב חודש, והעיקר הוא הלימוד והקדיש שאומרים לעילוי נשמת הנפטר. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *