התרת נדרים על קבלת שבת

רבני בית ההוראה
י"א ניסן ה'תשע"ג

לפי הפוסקים שסוברים שאפשר לעשות התרת נדרים על קבלת שבת מוקדמת, האם גם אחרי שעברה השבת יהיה אפשר לעשות התרה על קבלת השבת? אשמח לקבל מקורות

תשובה:

שלום רב.

נראה שיועיל אם ישאל על קבלת השבת גם אם יעשה זאת לאחר שבת, ולמשל אם עשה מלאכה באיסור בזמן התוספת, יוכל להשאל לאחר השבת על נדרו

מקורות:

דעת הסוברים שמועיל התרה בקבלת שבת כיון שהוא נחשב נדר ואפשר להתירו כשאר נדרים, היא דעת הלבוש בסי’ רס”ג ועי’ בערוך השולחן שם סעיף כ”ח.

ר’ בארחות שבת פרק כ”ז הערה נח שכתב לעשות זאת, אך שם מדבר לפני שבת שנזכר שעשה מלאכה, ולכאורה הוא הדין לאחר השבת כיון שאפשר להתיר את הנדר גם למפרע ויתברר שלא היה זה נחשב כלל שבת עבורו, ויש לעיין עוד בזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *