מצוות משלוח מנות

רבני בית ההוראה
ז' אדר ה'תשע"ג

מתי צריך לתת משלוח מנות? באיזה יום?

תשובה:

שלום רב.

חייב כל אדם לשלוח שתי מנות לאדם אחד לפחות, וכל המרבה לשלוח לרעיו ומכריו הרי זה משובח. מצווה זו נלמדה מהפסוק במגילת אסתר ‘ומשלוח מנות איש לרעהו’ שתי מנות היינו מאכל או משקה שראוי לאכילה כמו שהוא, ואפשר לקיים מצווה זו על ידי משלוח של מאכל בצירוף משקה או שתי מנות של מאכל או שתי משקאות.

לכתחילה יש לשלוח לכל אחד כפי הראוי לו, ולא ישלח לעשיר מנה הפחותה מערכו.

גם נשים חייבות במצוות משלוח מנות, ונהגו לסמוך על כך שהמשפחה שולחת ביחד במשותף.

זמן משלוח המנות הוא ביום הפורים (ברוב המקומות בי”ד אדר יום א’ הקרוב, ובירושלים ובשאר הערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון בט”ו אדר יום ב’), ולא בליל פורים וכן לא בלילה שלאחר הפורים.

מקורות:

שולחן ערוך סי’ תרצ”ה סעיף ד’ ובמשנה ברורה שם.

3 תגובות

  משה:

  אפשר מקור (מניין שניתן להסתפק במשלוח מנות משפחתי, והאם יש הבדל בזה בין איש ואשה)

  רבני בית ההוראה:

  כך כתב בספר הליכות ביתה פכ”ד הערה נה בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל, ודווקא באשה סומכים על כך. וראה בשבט הלוי ט,קמז שכתב שבזה שהאשה מכינה את המשלוחי מנות וכשלוקחים ונותנים את זה לאחרים על דעת כל המשפחה נותנים את זה ע”ש.

  משה:

  תודה רבה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *