גדר איסור הוצאת זרע

רבני בית ההוראה
כ"א שבט ה'תשע"ג

שאל אותי איזה אדם אם אנו אומרים שאסור באיסור חמור להשחית זרע לבטלה איך מותר לאדם לשמש עם אשתו לשם תענוג או באופנים שאינה יכולה להיכנס להריון הרי התוצאה בשניהם זהה למה כאן אוסרים וכאן מתירים אשמח לתשובה ברורה שאוכל לענות לו הוא משתדל להתחזק

תשובה:

שלום רב.

ההנחה שלך כי איסור הוצאת זרע לבטלה תלוי בהריון, אינו נכון. גדר האיסור הוא להוציא זרע מחוץ לגוף האשה. אבל אין כל ספק כי מותר לשמש עם זקנה ועקרה למרות שלעולם היא לא תתעבר. וכן להפך, גם עקר שהרופאים אומרים כי לעולם אדם זה אינו יכול להוליד, גם לו לדעת רוב הפוסקים אסור לו להוציא ז”ל.

ההגדרה “לבטלה” אינה באה לומר סתם לשם הוצאה ולא כדי להוליד, אלא לבטלה פירושו של דבר שלא לצורך, הצורך בקיום מצות “עונה”, הוא גם צורך ואינו נחשב לבטלה.

מקורות:

שו”ע אבה”ע סי’ כג סעי’ א’: “אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה”. רמ”א שם סעי’ ה’: “אבל מותר לשמש עם קטנה ואיילונית, הואיל ומשמש כדרך הארץ (תוספות ומרדכי פ”ק דיבמות ונ”י פרק הבא על יבמתו)”.

ראה שו”ת אגרות משה אבה”ע ח”א סי’ סג ענף ג’: “אבל לפ”ז ניחא דכיון דפירוש לבטלה הוא לבטלה ממש שאין בה שום צורך ומטעם זה מותר לצורך מצות עונה ושמחת אשתו”. ראה עוד שם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *