שילם עבור חבר בשיק והשיק לא נפדה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
י"ז טבת ה'תשע"ג

שילמתי עבור חבר בצ’ק והוא שילם לי על כך, הצ’ק שלי לא נפדה, ועבר לו התאריך, שאלתי האם מחובתי להשיב לחברי את הכסף (ומה הדין במקרה שידוע לי שהצ’ק נקרע ולא תהיה אפשרות להשתמש בו כלל) / וכן האם מחובתי לנסות לאתר את מקבל הצ’ק להשיב לו את המעות. בתודה.

תשובה:

אם לא ידוע שהשיק אינו קיים ויש סיכוי שעדיין תתחייב לשלם אותו, ברור שאינך חייב להשיב לו את הכסף. גם אם ידוע שהשיק נקרע מסתבר שאינך חייב להשיב את הכסף שקיבלת.

מקורות:

אם ייתכן שהשיק קיים ולמחר יבוא אדם לתבוע עם השיק, אין השליח חייב וכדין מלווה שאיבד שטר שהוא לכל המוציאו, עיין נתיבות סוף סי’ נ ופתחי תשובה סי’ נד. ואף לסוברים שהמלווה יכול להביא ערבים ולחייב את הלווה לשלם, מסתבר שאין הלווה חייב להציע למלווה שאם יעמיד ערבים יוכל לתבוע את חובו.

גם אם השיק אינו קיים, מכל מקום השליח השתעבד והתחייב למחזיק בשיק ותמורת התחייבות זו קיבל את הכסף, התחייבות זו עדיין קיימת והאדם שהשיק נשרף ברשותו יכול לתבוע את נותן השיק אם יוכיח את העובדות. גם אם ידוע שהאדם שהשיק נשרף ברשותו לא יוכל להוכיח ולא יוכל לגבות, הרי זה מזלו של השליח, אבל הכסף שהוא תמורת ההתחייבות אין צורך להשיב כל עוד שההתחייבות קיימת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *