אש שהדליק הישראל אם יכול הנכרי להדליק ממנה כמה פעמים אש נוספת ולבשל עליה

במסעדה שכל העובדים הם עובדים גוים האם מותר לישראל להדליק נר אחד שידלק כמה ימים והם יעבירו אש מאש וככה ידליקו את התנור גז?

תשובה:

למנהג בני אשכנז, ניתן להשתמש בעצה זו רק לפעם אחת, שבה ידליק הנכרי אש מכח האש שהדליק הישראל, אך אין להשתמש בזה באופן קבוע. אך למנהג בני ספרד אין הדלקת אש על ידי הישראל מועלת כלל אלא אם כן הישראל הניח את הסיר על האש.

מקורות:

רמ"א ביו"ד סי' קי"ג סעיף ז' ובחכמת אדם כלל סו, ח כתב שבדיעבד אין למחות ביד המקילים בזה. ובהליכות שלמה (הלכות עשרת ימי תשובה פרק ג' ארחות הלכה הערה 11) הביאו בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל שיש להחמיר שרק תבשיל אחד יכול הנכרי לבשל על ידי הדלקה מאש זו, וכן כתבו הפוסקים בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל וכן כתב בשתובות והנהגות חלק ה' סי' רמ"ט אות ב'. וכך נראה מסברא שאם לא כן יתבטל איסור בישולי נכרים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל