הלואה שעברה עליה שמיטה והמלוה לא ידע את נושא שמיטת כספים

שלום וברכה !! יש בחור שלווה לבחור אחר סכום של 20000 שקלים לפני 9 שנים הבחור השני עדיין לא החזיר כאשר המלווה כבר חזר בתשובה ברוך השם ולא ידע בעבר על עניין פרוזבול ושמיטה השאלה שלי אם היום לאחר 9 שנים השמיטה כביכול שומטת את הלווה מלהחזיר והאם מותר למלווה לבקש כספו בחזרה מבלי לחשוש לשמיטה אשמח לדעת מה הדין בעניין זה בתודה מראש.

תשובה:

שלום רב.
אי ידיעת ענין שמיטת כספים אינה פוטרת משמיטת החוב. ומאחר שההלואה ניתנה בשנת תשס"ד, ולאחר ארבע שנים (בשנת תשס"ח) חל שנת שמיטה, בסוף השנה שהחוב נשמט ולא ניתן שוב לגבות אותו.
למרות זאת, אם נקבע תאריך פרעון לזמן שלאחר השמיטה, אין השמיטה משמטת את החוב. לכן, אם לדוגמא נקבע תאריך פרעון מעבר לסוף שנת תשס"ח, או את נקבע תאריך פרעון מוקדם יותר, אבל בהגיע זמן הפרעון, האריך המלוה את זמן הפרעון לזמן קצוב שהוא לאחר התאריך הנקוב, אין השמיטה משמטת, והחוב נותר בעינו.

בנוסף, ראוי להדגיש את דברי האגרות משה כי לוה שאינו משלם בגלל שעבר שנת שמיטה, למרות שאינו חייב, זו עוולה מצידו.
עוד ראוי להוסיף, כי לדעת הרבה מהפוסקים אם גם הלוה הוא אדם חילוני שגם הוא אינו יודע מענין שמיטת כספים,  השמיטה אינה משמטת.
מקורות:
שו"ע חו"מ סי' סז סעי' י'. ראה עוד בשו"ת אגרות משה (חו"מ ח,ב סי' טו) שכתב: "הנה ראשית צריך לידע דאף להסוברים דהשמטת כספים הוא מדאורייתא, הא מפורש בסוף שביעית המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה הימנו, ומשמע דאם אינו מחזיר הוא עול מצדו, דהא בגיטין דף ל"ז ע"ב הקפיד רבה על אבא בר מרתא דלא אמר לו אף ע"פ כן, ואם הוא רק דבר טוב כשמחזיר החוב אבל לא מעשה עולה, לא היה לרבה להקפיד עליו". ראה עוד שם שהוסיף להוכיח כן.
ואם הלוה גם אינו יודע כלל מענין השמיטה, ראה בתשובת הגרש"ז אוירבך להגרש"א שטרן בספרו סדר שמיטה כלהכתה עמוד ר. וכן ניתן להוכיח מדברי החתם סופר בשו"ת ח"ה סי' קי"ג שכתב: "וזה היה בזמניהם שהי' נזהרי' בשמיטת כספים והדיין הפקיע ממונו של לוה שלא מרצונו ולזה צריכי' בד"ח אבל השתא שאין העולם נזהרי' ויודעי' מזה כלל ולא עלה על דעת הלוה כלל שיהי' השביעית משמטתו ואפי' אי נאמר לו הדין מ"מ ה"ל ממש אומדנא דמוכח כאלו התנה ע"מ שלא תשמטני בשביעית". משמע כי בזמנינו אף שיש לזה מודעות גמורה ועושים פוזבול, מ"מ דבריו שייכים כשהאנשים הם רחוקים ואינם יודעים כלום בענין. ועי' עוד בתשובות והנהגות ח"ב סי' תש"ח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל