קילוף פירות בשבת, עטיפת מאכל בנייר אלומיניום בשבת, אפיה בשבת

רבני בית ההוראה
ב' טבת ה'תשע"ג

שלום כבוד הרב,
האם מותר לחתוך פרי בשבת כדוגמת תפוח, או שיש כאן מלאכת בורר(כי מוציא את הקליפה ולא ההיפך)?
האם מותר לעטוף מאכל בנייר אלומיניום בשבת(כי כשמשנים את צורת האלומיניום זה נראה כאילו מבצע מלאכה אסורה)?
האם אסור לאפות בשבת?

תשובה:

שלום רב.

א. מותר להסיר קליפה מפרי בשבת סמוך לאכילה, אף אם היא קליפה שאינה ראויה לאכילה, אך אין לעשות זאת בכלי המיוחד לקילוף.

ב. מותר בשבת לעטוף מאכלים בנייר אלומיניום שהיה חתוך מערב שבת. אך אסור לחתוך מהגליל חתיכת נייר אלומיניום בשבת.

ג. אין לאפות ח”ו בשבת, האופה הוא אב מלאכה כמפורש במשנה בשבת פרק ז’ משנה ב’.

מקורות:

קילוף פירות אינו נחשב פסולת מתוך אוכל כמו שפסק השולחן ערוך סי’ שכ”א סעיף י”ט, ובביאור הלכה שם ובסי’ שי”ט ביאר את טעם הדבר, א’ מכיון שאי אפשר בענין אחר גם הוצאת הפסולת מוגדרת דרך אכילה כיון שמטרתו לאכול את התוך. ב’ כיון שכל זמן שהקליפה מחוברת לפרי אין עליה שם פסולת ולפיכך מותר להוציאה על אף שאחר כך נחשבת פסולת. ולענין קילוף תפוחים ר’ במשנה ברורה סי’ שכ”א ס”ק פ”ד שקליפתם נחשבת כפסולת ואסור להסירה שלא בסמוך לסעודה, אך הביא שם בשעה”צ ס”ק צ”ז שהפמ”ג תמה על המ”א בזה דרוב בני האדם אוכלים התפוח בקליפתו. ועי’ באגרות משה או”ח ח”ד סי’ ע”ד (אות ח’) שכתב שבמעשה הסרת הקליפה היא נהפכת לפסולת, אף שכשאין מסירים אותה רובם אוכלים אותה כך.

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *