הנחת תבשילים בשבת על פלטה כבויה שתדלק אחר כך ע”י שעון שבת

רבני בית ההוראה
י"ט כסלו ה'תשע"ג

שלום רב

אני משתמש עם פלטה בשבת וגם יש לי שעון שבת שאני מדליק ומכוון אותו בערב שבת שיתכבה בחצות וידלק למחרת בשעה 9 ומתכבה ב 11 ונדלק בשעה 14 וזהו .
השאלה שלי היא כזו : האם מותר להניח תבשיל לח שמבושל כל צרכו בשעה 7 בבוקר על הפלטה ושימו לב בשעה זו הפלטה לא עובדת ואני שואל האם מותר לי לעשות את זה עף על פי שזה חוזר לעבוד כעבור שעתיים

תשובה:

שלום רב.

כל גדולי הפוסקים אסרו להניח בשבת תבשיל על גבי פלטה מכובה שתידלק אחר כך על ידי שעון, אף אם אין בזה איסור בישול (כגון תבשיל יבש מבושל) וכל שכן תבשיל שיש בו איסור בישול (כתבשיל לח שנצטנן שיש בזה בישול אחר בישול).

מקורות:

החזון איש סי’ ל”ח סק”ב כתב לאסור בזה כיון שנחשב משהה לכתחילה בשבת, וכן פסקו הציץ אליעזר חלק ב’ סימן ו’, וכן הגרש”ז אוירבך פסק להלכה שאסור לעשות זאת (כך הובא בשמו בשולחן שלמה חלק א’ סימן רנ”ג סעיף ה’ ע”ש באריכות) וראה גם בשמירת שבת כהלכתה פרק א’ סעיף כ”ו ובהערה ע”ד שם.

9 תגובות

  גיל:

  מה דעתו של הרב עובדיה והרב יצחק יוסף האם הם היתרו את זה שמותר ככה שמעתי

  רבני בית ההוראה:

  אכן הרב עובדיה יוסף כותב בשו”ת יביע אומר חלק י’ סימן כ”ו להתיר זאת וכתב בנו הרב יצחק בילקוט יוסף סי’ רנ”ג סעיף י”ב שהמחמיר תבוא עליו ברכה.

  אלי ברזני:

  חכמים, הזהרו בלשונכם.
  כל גדולי הפוסקים אסרו?
  אתם החלטתם שהרב עובדיה זצ״ל אינו מגולי הפוסקים.
  התבטאות אומללה.

  רבני בית ההוראה:

  אמת. הרב המשיב התמקד יותר בנושא שנשאל לגבי תבשיל לח, ולא נתן ליבו לפרט את השיטות המקילות בפלטה חשמלית במאכל יבש. אגב, גם הגר”מ פיינשטיין צידד בזה כמו הגר”ע יוסף זצ”ל אף שלא הכריע כך הלכה למעשה.

  ירין:

  בס״ד
  אשרייכם שאם יש טעות או שגיאה או אי הבנה אתם דבקים באמת ומתקנים כדרך התורה זה נותן הרגשה טובה של יראת שמיים וכבוד חכמים וזה משפיע על כל הלך הרוח שכן הרבה משתמשים בשאלות והתשובות באתר נפלא זה אשרייכם ואשרי חלקכם
  ישר כוח

  ירמי:

  האם זה מותר גם בתבשיל לח או רק בתבשיל יבש?

  רבני בית ההוראה:

  הגר”ע יוסף התיר גם בתבשיל לח, אבל כאמור דעת רבים מהפוסקים שלא כדבריו.

  מוטי:

  האם הדין משתנה במקרה ששם בפלטה על גבי קדירה ריקנית שתהיה חוצצת, כדי שלא יראה כדרך בישול?

  רבני בית הוראה:

  בדבר שאיסורו משום חזרה זה מועיל, אבל בדבר שאיסורו משום גרם בישול – בדבר לח שמצטנן – לא יועיל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *