כניסה לבית כנסת רפורמי

רבני בית ההוראה
א' כסלו ה'תשע"ג

האם יש איסור להיכנס ל”בית כנסת” רפורמי?

תשובה:

שלום רב.

אסור להיכנס לבית כנסת רפורמי אף שלא בשעת תפילתם.

מקורות:

דעת הרבה מן הפוסקים שדין הרפורמים כדין מינים, ועליהם נאמר בגמרא (שבת קטז,א) שאפילו אדם רודף אחריו להורגו, ונחש רץ להכישו נכנס לבית עבודה זרה, ואין נכנס לבתיהן של אלו, שהללו מכירין וכופרין, והללו אין מכירין וכופרין. ומשמע שהאיסור הוא אף שלא בשעת תפילתם, וכן פסק המחנה חיים יו”ד חלק ג’ סימן ל’. אמנם במהר”ם שיק או”ח סי’ ע”א כתב שרק בשעת תפילתם אסור להכנס לשם, ובמקום צורך גדול יש מקום להתיר להיכנס לשם שלא בשעת תפילתם וכשנכנסים כמה ביחד שאין חשד, ר’ מה שפסק האגרות משה או”ח חלק ג’ סימן ל’ ואבן העזר חלק ב’ סי’ י”ז ע”ש בנידון הליכה לחתונה הנערכת בבית כנסת שלהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *