בישולי נכרים כשישראל מדליק את האש באמצעות שעון שבת

משגיח כשרות אמר לי ששמע מרב חשוב שאמר בשם הרב עובדיה יוסף שליט"א שפסק שאם הפעילו את התנור ע"י שעון שבת ואז לאחר שהפעיל השעון שבת את התנור בא הגוי ובישל בתנור שהאוכל אסור ולא נחשב כאילו הדליק הישראל וטעם הדבר שכיוון שכל הטעם לבישולי עכו"ם הוא חתנות ולכן דווקא שרואה הגוי שהישראל הוא המדליק אז יש כאן הרחקה, אבל המדליק תנור ע"י שעון שבת אין ממש הכר לגוי. שאלתי היא א) האם זה בכלל נכון ב) האם הרב עובדיה אמר זאת
אני מודה לכם מקרב לב

תשובה:

שלום רב.

לדעת השולחן ערוך בכל מקרה שישראל הדליק את התנור ואחר כך הכניס הגוי את התבשיל זה נחשב בישולי עכו"ם אף אם הודלק התנור בידים ממש על ידי ישראל וכל שכן בשעון שבת, ורק אם ישראל הניח התבשיל על האש אינו נחשב בישולי עכו"ם.

אמנם לדעת הרמ"א כל היכא שישראל הדליק התנור נחשב בישול ישראל ונחלקו האחרונים אם לדעתו יכול לעשות זאת גם באמצעות שעון שבת. אך יכול הישראל להדליק את התנור על ידי חיוג מספר טלפון שיפעיל מצת חשמלי וידליק את האש, שבמעשה זה ניכר שהוא מעשה של הישראל.

מקורות:

שולחן ערוך סי' קי"ג סעיף ז', ור' גם בשו"ת יחוה דעת ח"ה סי' נ"ד ושו"ת יביע אומר חלק ט' יו"ד סי' ו' שהאריך בדין זה.

ולענין שעון שבת לדעת הרמ"א, בשבט הלוי ח"ט סי' קס"ד נקט להתיר וכדברי המנחת יצחק ח"ד סי' כ"ז, ונו"נ בתשו' המהרי"ל בהתר דמהני לנפח הגחלים בפיו דמנח"י הוכיח דה"ה שעון ושבה"ל דן דשאני ניפוח דכוחו כגופו וכדברי בהגר"א בסי' קי"ב בענין זה.

אמנם בשבות יצחק עניני גרמא סימן ז' הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל להחמיר בזה דאין ניכר מעשה הישראל וכ"כ בתשו' והנהג' ח"ג סי' ר"נ להחמיר בזה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל