אם צריך לגנוז שקית של טלית ותפילין בלויה

שלום הרב
רציתי לדעת האם מותר לזרוק לזבל, שקית ניילון של טלית ותפילין שהתבלתה.

יעקב.

תשובה:

שלום רב.

את השקית מבד או מקטיפה העשויה לכבוד הטלית ותפילין, אסור להשליך לאשפה אלא לגונזה בגניזה.

ושקית הניילון המגינה על שקית הבד אינה טעונה גניזה, ואם לא ניכר עליה שהיתה תשמיש של התפילין יכול לזורקה באשפה. אך אם ניכר עליה שהיתה תשמיש לקדושה יש אומרים שיכול לזורקה ויש אומרים שישרפנה ולא יזרקנה אפילו כשהיא עטופה. ובשעת הדחק יש מקום להקל לעוטפה ולהניחה באשפה.

מקורות:

במשנה ברורה סי' קנ"ד סק"ו וט' מבואר שתשמיש קדושה חייב גניזה, וגם דבר שנעשה לכבוד הקדושה נחשב תשמיש קדושה, אך דבר שמשמש את תשמיש הקדושה אינו חייב גניזה. ובשעה"צ שם ס"ק כ"ד כתב שעדיף לגנוז תשמיש קדושה ולא להורידו לקדושה קלה יותר. ובספר גנזי הקודש פרק א' סעיף כ"א הביא את דעות הפוסקים לענין זריקת תשמיש דתשמיש לאשפה, ר' שם בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ויבלד"א הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ שליט"א

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל