טחינת פלפל שחור בשבת, משחק בכסף מדומה בשבת, ענין העלייה לשישי בקריאת התורה בשבת

שלום וברכה, שאלותיי לכבוד מעלתכם: 1.האם ניתן לטחון פלפל שחור בשבת בצורה כזאת שהפלפלים השחורים נמצאים בתוך כלי וכל שעליי לעשות הוא לסובב את התחתית של הכלי ויוצאים לי פלפלים גרוסים,וזה מעל האוכל? 2.האם ניתן לשחק בשבת משחקי קלפים כמו פוקר וכו' כאשר יש צ'יפים בצבעים שונים המחולקים בתחילת המשחק ועליהם מוטבעים או שלא סכומים? ויש לציין כאשר המשחק הינו לא על כסף אלא לשם שעשוע בלבד 3.האם יש קדושה כלשהיא בעליית דווקא שישי במספר העולים לספר תורה בשבת? או דווקא לקריאה של עליית שישי (גם אם לפני כן היו יותר מ-5 עולים)? ואם בכלל יש קדושה לעלייה זו על פני שאר העליות? בברכת חודש טוב, יגאל.

תשובה:

שלום רב.

1. אין לטחון את הפלפל השחור בכלי זה בשבת.

2. אינני מבין בדיוק מהו המשחק הזה, לגבי משחק במשחקי מונפול וכדו' שמהות המשחק הוא הפסד וריוח והוא מדמה משחק בכסף אמיתי, יש שכתבו שראוי גם לקטנים להמנע מלשחק בו. וכל שכן לגדולים שראוי להם להמנע מכל המשחקים כיון שהשבת לעונג רוחני ניתנה.

3. אין ענין בקריאה של מה שנכתב בחומשים כעליית שישי, אלא להיות שישי במנין העולם.

וענין העלייה דווקא לשישי מוזכר בהרבה ספרים, והטעם בכך הוא מפני שהשישי הוא כנגד היסוד, וכך נהגו בקהילות רבות שצדיקים וגדולים עולים לעליית שישי.

מקורות:

1. השו"ע בסי' שכ"א סי"ב כתב דהמחתך ירק דק דק חייב משום טוחן, והרמ"א הביא שם דברי הרשב"א דמותר לטחון לאלתר כמו שמותר לברור לאלתר.

ובמ"ב הביא דיש חולקים על הרשב"א וס"ל דאין היתר של לאלתר בטוחן, ולכן כתבו האחרונים דנכון להתנהג כמו שכתב הב"י לגבי הכנת סלט שיחתוך לחתיכות גדולות במקצת ולאלתר ורק באופן זה מותר, ולפי"ז בנידון שלנו דזה נטחן לגמרי אסור.

ואף שכתב המ"ב שם דהמקילים לאלתר אין למחות בידם, מ"מ בנידון שלנו אסור לכו"ע מטעם נוסף שכתב המ"ב שם שבכלי המיוחד לכך אסור לכו"ע גם לאלתר.

2. שמירת שבת כהלכתה פרק ט"ז סעיף א' וסעיף ל"ג ובהערות שם הביא שראוי להמנע ממשחקים אלןו מפני שבספר תורת שבת סי' ש"ח ס"ק ס"א אסר משחקים שיש בהם הפסד וריווח, ובציור זה שאין זה הפסד וריוח

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל