מכירת ספרי קודש ישנים וגניזתם

יש לי כל מיני ספרי קודש וקונטרסים שאני לא צריך, חלקם לקחתי מכל מיני מקומות שחילקו חינם, חלקם קיבלתי מתנה כגון ארבעה כרכים של משניות קהתי כשיש לי בבית סט שלם. וחלקם ישנים ובלויים כגון סט שלם אבל ישן מאד של המהר"ל. אני מעוניין להוציא אותם מרשותי.
האם מותר לי פשוט לשים אותם בגניזה ?
האם מותר למכור אותם?
האם מותר לשים אותם בתוך ארגז ולכתוב "הפקר" ולהניח בבית הכנסת לכל מאן דבעי?

תשובה:

שלום רב.

ספרים ישנים שאין לאדם צורך בהם מותר לגונזם וודאי שיכול להניחם בבית הכנסת שאנשים יוכלו לקחתם.

ולענין מכירת ספרי קודש, אם אין לאדם צורך מיוחד בכך אין למכור ספרי קודש כשם שאין למכור ספרי תורה, אך כשיש סיבה כלשהי כגון אם הספרים ישנים או שצריך להשתמש במקום בו הם נמצאים וכדו' מותר, ולכתחילה יקנה עם הכסף ספרי קודש אחרים.

מקורות:

ברא"ש הלכות קטנות (מנחות) ספר תורה סי' א' כתב לענין המצווה לכתוב ספרי תורה שכיום שמניחים את ספרי התורה בבית הכנסת מצווה על כל אדם לרכוש לצורך ביתו ספרי קודש (חומשים, משניות, גמרות ופירושיהם) שילמד בהם הוא עם בניו, כי מצות כתיבת התורה היא ללמוד בה כדכתיב 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם', ועל ידי הגמרא והפירושים ידע פירוש המצוות והדינים על בוריים לכן הם הם הספרים שאדם מצווה לכתבם, וגם לא למכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה. ומבואר להדיא בדבריו שדימה את הספרים לספרי תורה הן לענין מצוות כתיבתם והן לענין האיסור למוכרם. וכן פסק להלכה בשולחן ערוך יו"ד סי' ע"ר סעיף ב', ובבית יוסף חו"מ סי' רמ"ח כתב שמעשים בכל יום שמוכרים ספרים ואין מחמירים בהם כספרי תורה. ובמגן אברהם סי' קנ"ג ס"ק כ"ג כתב שיתכן שכל האיסור המבואר בשו"ע שם הוא רק בספרים שהקדישם לבית הכנסת אך ספרים של יחיד מותר למוכרם.

ואם מוכר לצורך קניית ספרים אחרים עי' בפמ"ג קנד,כד בא"א שכתב שיתכן שמותר למכור ס"ת לצורך ספרים אחרים וכ"ש למכור ספרי קודש שיהיה מותר.

ועי' עוד בערוך השולחן יו"ד סי' רפ"ג ס"ו שכתב שאין בספרי קודש רמות של קדושה אלא כולם קדושתם שווה ולכן אין איסור כלל למכור אם קונה עמם ספרים אחרים.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל