לשיר בין העולים לתורה

רבני בית ההוראה
ז' תשרי ה'תשע"ג

האם מותר לשיר שירי קודש בין עולה לעולה לספר תורה ביום שבת או כיוון שאסור ללמד כ”ש שאסור לשיר

תשובה:

שלום רב.

אסור, כיון שיש חשש שמא יבואו להמשך בזה וכמו דיבור ולימוד האסור שמא ימשכו גם לזמן הקריאה.

מקורות:

שולחן ערוך סי’ קמ”ו סעיף ב’, ואף שכתב המ”ב שם סק”ו שיש מקום להקל בלימוד לעצמו כדעת הב”ח, אך היינו דוקא בלימוד לעצמו אבל שירה ברבים דומה ללימוד בציבור שאסורה בכל מקרה, ר’ במ”ב שם ובפרי חדש סק”ב ובערוך השולחן סעיף ג’.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *