אם יולדת צריכה לצום ביום הכיפורים

רבני בית ההוראה
ו' תשרי ה'תשע"ג

אני שבועיים וחצי אחרי לידה האם אני חייבת לצום ביום כיפור?

תשובה:

שלום רב.

יולדת לאחר שבעה ימים מעת לידתה צריכה לצום ככל אדם אלא אם כן היא חולה ויש לה חשש סכנה.

מזל טוב וגמר חתימה טובה.

מקורות:

שולחן ערוך סי’ תרי”ז סעיף ד’.

שאר דיני היולדת הם: שעד שלשה ימים מהלידה אסור לה להתענות וצריכה לאכול ולשתות כהרגלה. משלשה ימים עד שבעה ימים מלידתה אינה צריכה לצום אלא עליה לאכול ולשתות לשיעורים, ואם מרגישה שיכולה מותר לה לצום (שו”ע שם).

ימים אלו לדעת השולחן ערוך שם אין מונים אותם מעת לעת, אבל כמה פוסקים סוברים שימים אלו הם ג’ ימים שלמים מעת לעת ומותר לה לאכול עד שיגמר העת לעת. ועיקר הנפקא מינא בזה היא אם ילדה בג’ תשרי שלדעת השולחן ערוך חייבת לצום כל יום הכיפורים, אבל לדעה המקילה יכולה לאכול בתחילת יום הכיפורים עד השעה שבו ילדה, ולמעשה יש להקל בספק נפשות ולאכול בשיעורים עד סיום שבעה ימים מעת לעת מהלידה (משנה ברורה שם ס”ק י”ג ושעה”צ ס”ק י”ט)

היולדת בניתוח קיסרי, יש לה לאכול על פי מה שיורו לה הרופאים, ואפילו לאחר ז’ ימים מהניתוח, כמו כן אחרי הרעלת הריון נחשבת כחולה שיש בו סכנה ויש לה לאכול כפי מה שיאמרו לה הרופאים (תורת היולדת פרק נ”א ס”ד).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *