סיום צום לפני תפילת ערבית

רבני בית ההוראה
ד' תשרי ה'תשע"ג

בס”ד
האם ניתן להוציא את הצום בזמן גם ללא תפילת ערבית

כל טוב ותודה

תשובה:

שלום רב.

בכל הצומות, אין קפידא להמתין למעריב, אף כי יש מעלה להתפלל מעריב בצום, אך אם הוא זקוק לכך יכול לאכול ולשתות לפני ערבית.

וביום כיפור, אדם צמא מותר לו לשתות רק מים לאחר שיצא הצום, לפני מעריב אך צריך לומר ‘ברוך המבדיל בין קודש לחול’, ולפני האכילה צריך לעשות הבדלה על הכוס כבשאר מוצאי שבת.

מקורות:

משנה ברורה סי’ תרכ”ד סק”ג, ושמירת שבת כהלכתה פרק ס”ב סכ”ה.

5 תגובות

  רפאל:

  הערה.
  מה שמותר לאכול לפני ערבית, כמובן לאחר צאת הכוכבים, זה רק דברים קלים ושתיה, אבל פת או עוגה או כל מיני מזונות, אסור לאכול לפני ערבית. ולא רק במוצאי צום, אלא בכל יום.

  עוד דבר: , בתענית יחיד, אז אם קיבל על עצמו עד אחר תפילת ערבית ( יש נוסח כזה בחלק מהסידורים) אז לכאורה יהיה אסור לו לאכול ולשתות כלום עד אחר ערבית גם שאר דברים.

  בני:

  ביטלת כל מנייני ערבית המאוחרים?

  רבני בית ההוראה:

  אכן במוצאי הצום ראוי להתפלל ערבית לפני האכילה, וראה אליה רבה בהל’ תענית אסתר שכתב שאף שטעימה בכל יום לפני ערבית מותרת, בצום החמירו יותר לפי שחששו שמא יגרר אחר האכילה כיון שהוא רעב ביותר.

  יהושע:

  האם שתית מים לפני הבדלה מותרת כל מוצאי שבת וחג או שרק ביו”כ הקילו?

  רבני בית הוראה:

  מעיקר הדין בכל מוצאי שבת מותר, אבל על פי האר”י יש שנהגו להחמיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *