בקשות אישיות בתפילת הימים הנוראים

רבני בית ההוראה
כ"ב אלול ה'תשע"ב

האם מותר לבקש בקשות אישיות בימים הנוראים?

תשובה:

שלום רב.

נחלקו בדבר זה גדולי הפוסקים, ולהלכה כיון שתפילה היא עבודה שבלב כל אחד צריך להתפלל כפי שמרגיש בליבו ולכן אם אינו מרגיש טעם בתפילתו בלי לבקש צרכיו יש לו על מי לסמוך ולבקש צרכיו בתפילות הימים הנוראים אף כשחלים בשבת.

שנה טובה.

מקורות:

בסידור אישי ישראל להגר”י מאלצן בפתיחה לתפילת ר”ה כתב שאין לבקש בקשות ביום הדין ולהתפלל רק על מלכות שמים כדי שלא לעורר את הדין, ומשום כך לא תיקנו חז”ל שום בקשה על סליחה וכפרה ומזונות רק תפילה קצרה על בקשת החיים.

ובספר כוכבי אור עמ’ רס”ב מובא בשם ר’ ישראל סלטנר שניתן לבקש על דברים פרטיים, כיון שבדורנו אנו בשביל פרנסה קלה עוזבים לדאוג על גלות השכינה, ואם נבקש רק על גלות השכינה בר”ה יראה שאין אנו מאמינים שהוא יום דין.

ור’ עוד בספר מכתב מאליהו חלק ג’ עמוד 73 ובאור יחזקאל תורה ודעת עמ’ קמ”ט.

ובהליכות שלמה פ”א הט”ו מובא בשם הגרש”ז אוירבך שמותר להוסיף בקשות בימים אלו ב’אלוקי נצור’ אף אם חלו בשבת, ור’ בהערה שם שלתמידיו הנחה שלא יבקשו בקשות פרטיות אף בימי החול.

2 תגובות

    יונתן קוהן:

    ראיתי ההליכות שלמה ותמהתי שלכא’ אין ראיה ממטה אפרים להתחנן בעניני פרנסה בר”ה ויה”כ שחלו בשבת דעיין בקרבן עדה לירושלמי שבת פט”ו ה”ג (עח:) ומביא טעם אחד שצריך לראות כאילו כל צרכיו נגמרו. וזה לא שייך בחולה. ולפי הפני משה שם יש לומר אין זה עובדא דחול לבקש על החולה. גם אפשר להביא ראיה מאבינו מלכנו שאין אומרים אותו בשבת וכתב הב”ח בס’ תרכב משום זה שאלת צרכיו. א”כ לכא’ אין היתר לבקש אלא בנעילה דאם לא עכשיו אימתי כמ”ש ב”י שם.

    הרב מאיר יצחק וינד:

    אכן יש לפקפק בראיתו אולם כך נהגו בעיקר בהסתמך על סברתו של רבי ישראל סלנטר הנ”ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *