זמן הנחת טלית ותפילין

רבני בית ההוראה
ב' אלול ה'תשע"ב

שלום מורי ורבותי קצת דחוף
בבית כנסת שאני מתפלל יש מנין פועלים ומנין רגיל בגלל הסליחות איחדו למנין אחד
מניחים תפילין לפי לוח של ישיבת אורח חיים ושם רשום היום הזמן 4:48 ולוח בית אל למעלה אדומים בזמן 5:22
מה נכון והאם יש כאן ברכה לבטלה
אני מבקש אם אפשר לקבל תשובה מהירה עם מקורות היות בבית הכנסת הזה אין רב בית כנסת באופן קבוע
בברכת כתיבה וחתימה טובה.

תשובה:

שלום רב.

לכתחילה עליכם לנהוג כפי הזמן המקובל ברוב הלוחות, בין 52-57 דקות לפני הנץ החמה (היום: בשעה 5:16). רק בדיעבד לפועלים הממהרים לעבודתם וכדו’ ניתן להקל מזמן מוקדם יותר מעלות השחר (ככל הנראה זה הזמן המוקדם המופיע בלוח שציינת).

מקורות:

יש כמה דעות בזמן הנחת תפילין, מכיון שבגמרא (ברכות ט,ב) מבואר שהזמן הוא ‘משיראה את חבירו בריחוק ארבע אמות ויכירנו’, וכך פסק להלכה בשולחן ערוך סי’ ל’ סעיף א’, ונסתפקו הפוסקים בזמנינו (שיש תאורה רבה וקשה לדעת בדיוק מתי נראה חבירו במרחק ארבע אמות) מתי הוא זמן זה, ונאמרו בזה כמה דעות יש שכתבו שהוא שעה זמנית קודם הנץ (היום זה בשעה 5:16), ויש הסוברים שהוא 52 דקות לפני הנץ, וכן יש דעות נוספות בין 40 דקות לפני הנץ עד 57 דקות לפני הנץ, ר’ בספר פסקי תשובות סי’ י”ח אות ה’ שהביא באריכות את כל השיטות בשיעור זמן זה. ולמעשה לכתחלה יש לנהוג לא להניח טלית ותפילין לפני שעה לפני הנץ החמה. אך בדיעבד מכיון שיש דיעה מקילה יותר שהיא מזמן עלות השחר כפי שהביא הרמ”א בסי’ י”ח סעיף ג’ ניתן להקל בזה לפועלים הממהרים לעבודתם, וכפי המבואר במ”ב שם סק”י לכתחלה יש ליזהר מאוד מאוד שלא להניח לפני זמן ‘משיכיר’.

ובספר ילקוט יוסף הלכות תפילין סי’ ל’ הערה א’ כתב שלפועלים הממהרים לעבודתם ניתן להקל משש דקות לאחר עלות השחר.

3 תגובות

 • מאת אליהו:

  שלום לרבנים רציתי לדעת מה הדין עם הניח תפילין עם ברכה בעלות השחר יצא בדיעבד?
  תודה מראש!

 • מאת רבני בית ההוראה:

  יצא ידי חובתו. יתר על כן, להלכה גם לילה הוא זמן תפילין, אלא שחכמים קבעו שלא להניח בלילה שמא יישן בה. ראה שו”ע סי’ ל.

 • מאת רבני בית ההוראה:

  יצא ידי חובתו. יתר על כן, להלכה גם לילה הוא זמן תפילין, אלא שחכמים קבעו שלא להניח בלילה שמא יישן בה. ראה שו”ע סי’ ל. כמובן, אין להקדים ולהניחן לפני הזמן, דברינו אמורים באופן שכבר הניח לאחר עלות השחר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים