האם מברכים ברכה אחרונה על תה או קפה?

רבני בית ההוראה
ב' אלול ה'תשע"ב

האם על תה וקפה ששותים כשהם חמים מברכים ברכה אחרונה ?

תשובה:

שלום רב.

נחלקו הפוסקים אם לברך ברכה אחרונה לאחר שתיית תה או כל משקה חם אחר ששותים אותו מעט מעט, ולמעשה ראוי לשייר רביעית (כשליש מכוס רגילה) מהמשקה, ולשתותו בבת אחת לאחר שנצטנן. ובאם שתה את כל המשקה החם במשך פחות מ4 דקות המברך ‘בורא נפשות’ לא הפסיד.

מקורות:

משנה ברורה סי’ ר”י סק”א, וכתב שם שמנהג העולם שלא לברך, אך אנשי מעשה משיירים בסוף שתייתם רביעית כדי להתחייב בברכה לכולי עלמא.

אמנם פוסקים רבים נהגו לברך כששתו בתוך כדי אכילת פרס, ר’ בשמירת שבת כהלכתה פרק נ”ד הערה צ”ו שכך נהגו החתם סופר וכן הגרש”ז אוירבך זצ”ל, וכך נהג הקהילות יעקב כפי שמובא באורחות רבינו חלק א’ עמ’ צ’, ובתשובות והנהגות חלק ב’ סי’ קל”ה כתב שכך נהג הגרי”ז מבריסק ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *