יש לו אפשרות חוקית לבנות על הגג שבבעלות שכינו

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ט אב ה'תשע"ב

אני שואל לאחד שהוא אלמן שהוא גר בדירת גג ויש לו חוקי זכות לבנות בגג אבל בעת שהוא קנה את הדירה מכר את הגג לשכן לידו והשכן חוקי לא יכול לבנות על הגג, השכן מוכן למכור לו את הגג בחזרה. מדובר בביתר עילית.

השאלות כך:

1. השכן כל יום מעלה את המחיר מחיר הגג האם מותר לו לשנות כל יום את המחיר וכמה מותר לו לבקש.

2. האם הוא חייב לחכות לשימוש בגג עד שיקנה חזרה שנמכר שחשב שיוכל להשתמש בו ועכשיו רק אלמן יכול לבנות עליו.

תודה

תשובה:

1. מצד דיני ממונות השכן יכול לדרוש תמורת הגג כל מחיר שיחפוץ. אבל לאחר שסוכם על ידי שני השכנים על מחיר מסוים, אסור לשכן לחזור בו ולדרוש מחיר יותר גבוה משום איסור ‘מחוסר אמנה’. (איסור זה קיים בכל מקח וממכר)

2. כל עוד שהאלמן לא קנה את הגג בחזרה, אסור לו להשתמש בו.

מקורות:

1. אם הגג הוא שלו הרי הוא יכול למכור בכל מחיר שיחפוץ. גם אונאה אין בקרקעות, עיין שו”ע חו”מ סי’ רכז סעיף כט. ואם אינו מרמה במחיר אין איסור אפילו לכתחילה. לעניין לחזור מדיבורו, עיין שו”ע חו”מ סוף סי’ רד.

2. אין בזה משום כופין על מידת סדום, כיון שלאחר שהאלמן יבנה, מי ערב לשכן שיקבל את מלוא המחיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *