מנהג הספרדים בצורת האותיות שלא כהבית יוסף

שלום לכבוד הרב.
למה הספרדים שכמעט לאורך כל שיטת הפסיקה שלהם דבקו בהוראת מרן השולחן ערוך (חוץ מכמה דברים שנפסקו בעקבות קבלת האר"י) בעינין מסורת צורת האותיות הם נטו אחרי שיטת המור וקציעה ולא כמו מה שהביא מרן בבית יוסף.
תודה וכל טוב

תשובה:

למעשה, את שאלתך שאל כבר המור וקציעה (סי' לו): נפלאתי על שלא זכר הרב המשביר (מרן ז"ל), החילופים שבין הכתיבה האשכנזית ובין הספרדית, והרי הכתיבה הספרדית היא מנהג אנשי ארצו ז"ל. ע"כ.

וראה מה שכתב רבינו חיים פלאג'י בשו"ת חיים ביד (סי' פג) בצורת האותיות בכתב ספרדי, ונכדו שם כתב שכמה גאונים קדמונים כתבו ס"ת בכתב ספרדי מקודם מרן הב"י ועד הנה, כגון ספרו של הגאון מהר"י אבוהב רבו של הב"י, שהוא נמצא כיום בצפת ת"ו. ואין ספק שכך קיבל מהרי"א מרבותיו הקדושים. וכן יש בינינו ס"ת בכתב ספרדי מהגאון ר' עזריה פיגו בעל גידולי תרומה, וכן מהרב יד מלאכי, מטהרת יה"ק. ומה שהק' המור וקציעה על מרן, שלא הזכיר צורת האותיות בכתב ספרדי, י"ל דה"ט, מפני שלא מצא איזה קונטריס שמדבר ע"ז. ולא נטפל לזה לכתוב מעצמו ע"ז, מכיון שאין הדבר מעכב. ולכן המערער ע"ז ראוי לרדפו עד חרמה. עכת"ד.

הנה כי כן, בידינו המנהג עוד קודם למרן הב"י, שצורת האותיות אינה כמו שכתב מרן הב"י. וידוע מ"ש מרן הב"י בהקדמתו שלא כתב ספרו לגבי מנהגים קדומים שהיו. ולכן אזלינן אנו בתר מנהגינו. ובפרט בנושא זה שאין בזה נפ"מ כ"כ, שכן בין אם כתב בכתב זה ובין אם כתב בכתב זה יצא י"ח, ואין הדבר מעכב.

מקורות:

ראה שו"ת יביע אומר (ח"ב יו"ד סי' כ).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל