לאסוף לנסיעה אנשים שבאו כדי לנסוע עם הסעה מסוימת

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ה' אב ה'תשע"ב

ישנה מתכונת בקהילתי שיוצאת הסעה פרטית כל יום בשעה קבועה למקום מסוים-קדוש (נוסעים לשם פעמים רבות), -בעל ההסעה יצר את ה’סיסטם’,
האם מותר לאנשים שמגיעים על מנת ליסוע עם ההסעה להתאגד יחד ולהזמין מונית, שהעלות תצא יותר זולה?
האנשים נפגשים כתוצאה מזה שיש שעה קבועה של הסעה ממול ביה”כ המרכזי.
אמנם אפשר לברר בבית הכנסת המרכזי מי מעונין ליסוע, אך נדרשת לכך טרחה רבה.
תודה.

תשובה:

קשה להכריע, אבל יש מקור לאיסור וראוי להחמיר.

מקורות:

עיין בשו”ת חתם סופר חו”מ סי’ עט שמאריך הרבה בדין שיהא אסור ליהנות מטירחא של חבירו, גם בדבר שאין בו קנין. עיין שמביא בשם רבינו מאיר אביו של רבינו תם שדין מרחיקין מצודות הדג (ב”ב דף כא ע”ב) הוא בגלל שהצייד טרח לאסוף את הדגים, אולם יש הרבה חילוקים בדין זה עיין שם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *