צום תשעה באב נדחה למעוברות

רבני בית ההוראה
כ"ח תמוז ה'תשע"ב

אשה בהריון בחודש שישי אשר צומות מחלישות את גופה האם צריכה לצום בת”ב ובפרט השנה שזה צום נדחה

תשובה:

שלום רב.

מעוברות וכן חולה קצת יכולים להתפלל מנחה גדולה ולאכול לאחר חצות היום בתשעה באב נדחה, ויש מקילים אף קודם חצות במקום צורך. אלא דאף על פי כן, לא תאכלנה להתענג במאכל ובמשתה, אלא כדי קיום הולד.

ויש להדגיש שמי שאוכל בתשעה באב השנה, צריך לעשות הבדלה קודם על חמר מדינה.

מקורות:

בביאור הלכה סי’ תקנ”ט ד”ה ואין כתב שאנשים אלו יכולים לאכול בט”ב נדחה, אך בשבות יעקב ח”ג סי’ ל”ז שהוא מקור הדין מבואר שיכולים לאכול רק לאחר חצות היום כדין בעל ברית, וכ”ה בפרי מגדים תקנט,ט, ולכן אם אין צורך גדול ראוי לצום עד חצות היום, ור’ גם בחזון עובדיה ד’ תעניות עמ’ ס ובאור לציון ח”ג עמ’ רנט.

 

2 תגובות

    יעקב:

    שמעתי מהגאון ר’ צבי ובר שליט”א מרא דאתרא דשכונת נוה יעקב, ששיטת החזו”א שאין הבדל בין ת”ב רגיל לנדחה וגם בנדחה אסור למעוברת. איני יודע את המקור.

    רבני בית ההוראה:

    לא מצאתי שמביאים כך בשם החזון איש, אך יתכן שהוא סובר להחמיר בזה, אך במ”ב כפי שהבאנו התיר להדיא וכן כתבו כמה פוסקי זמנינו להלכה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *