מנהגי אבילות כשחל ראש חודש אב בערב שבת

רבני בית ההוראה
כ"ו תמוז ה'תשע"ב

האם יש הבדל במנהגי אבילות השנה מאחר והיום הראשון של תשעת הימים הוא ר”ח שחל בערב שבת?

תשובה:

שלום רב.

בערב שבת זו אף שהחלו תשעת הימים לענין כל מנהגי האבילות, מותר לרחוץ בחמין ובסבון כרגיל אם נוהגים כך בכל ערב שבת לכבוד שבת.

ובמוצאי תשעה באב השנה מותר מיד בכל הדברים האסורים מראש חודש אב, חוץ מבשר ויין.

ולמנהג הספרדים שנוהגים את מנהגי האבילות (לבד מבשר שגם הם נוהגים להחמיר מראש חודש) רק בשבוע שחל בו, בשנה זו אין להם מנהגי אבילות כלל, אך ראוי גם להם להימנע מתספורת וגילוח בשבוע זה.

 

מקורות:

משנה ברורה סי’ תקנ”א ס”ק פ”ט, ותקנ”ח סק”ד ושעה”צ שם.

לענין מנהג הספרדים, בשולחן ערוך תקנא,ד הובאו ב’ הדעות, וביחווה דעת ח”ג סי’ ל”ט פסק כדעה הראשונה שהובאה בסתם שאין מנהגי אבילות כלל, ובאור לציון חלק ג’ עמוד רנ”ב כתב שראוי להמנע מתספורת וגילוח.

2 תגובות

    יוסי:

    בקיצושו”ע כתוב שבערש”ק שחל להיות ר”ח אב הרגיל לרחוץ כל פעם יכול אף בחמין אבל לא בסבון וכדו’

    רבני בית ההוראה:

    כוונתך לקיצור שו”ע קכב,יג ושם הוא בהתחלת דבריו הוא אכן מדבר על ראש חודש ומתיר בחמין, אך בהמשך נראה שהוא מדבר על שבת חזון ובזה הוא אוסר בסבון (מכיון שבהמשך דבריו כתב ומי שרגיל לטבול כל ערב שבת מותר לו לטבול בצונן, ובראש חודש התיר אף בחמין).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *