לקנות מוצר שיש בו הפרת זכויות יוצרים

דיין בבית הדין נתיבות חיים
25 Tamuz 5772

ב”ה

שלום רב,

רציתי לשאול לגבי מוצר שנמכר בריש גלי, מפורסם בעיתונים ובאינטרנט, שככול הידוע לי יש בו משום הפרת זכויות בגין שימוש בפטנטים רשומים על ידי חברה אחרת. שאלתי היא, האם אני צריך לחשוש ולהימנע מקניית המוצר, או שכל הדין ודברים נוגע לחברה המייצרת, המפיצים וכדומה, אבל לא לי האדם מן השורה.

ידוע לי שנושא הפרת זכויות יוצרים בהלכה הוא נושא מורכב, שאלתי היא לדעות שאומרים דינא דמלכותא וחוששים להפרת זכויות.

בתודה רבה,

תשובה:

אינך צריך לחשוש מלקנות את המוצר.

מקורות:

אף שהדעה המקובלת היא לאסור הפרת זכויות יוצרים, עיין עלון המשפט גליון 39, מכל מקום מדובר בנושא פתוח שאינו מבואר בהלכה כל הצורך (עיין שו”ת שרידי אש ח”א סי’ קמה) וממילא אין מקום לאסור לקנות משום מסייע ידי עוברי עבירה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *