דגים שבושלו עם אבקת מרק

רבני בית ההוראה
כ' תמוז ה'תשע"ב

מה הדין להכין דגים עם אבקת מרק עוף בשרי ? ואם אסור מה הדין בדיעבד?

תשובה:

שלום רב.

אסור, ואם בישלם כבר והיה בהם רוטב, מכיון שהבשר התבטל בשישים מותר לאוכלם.

מקורות:

אסור כיון שיש בזה סכנה. ובדיעבד זה בטל בשישים, ואף שנחלקו בזה הפוסקים כפי שהביא הט”ז בסי’ קט”ז ס”ב אם בדבר שיש בו חשש סכנה יש ביטול, אך בש”ך בנקודות הכסף שם מבואר שעיקר ההלכה להקל בזה, וכך פסקו הרבה פוסקים, ואף שעביד לטעמא ובזה לא בטיל, אך לאחר בירור כמות הבשר שיש באבקת המרק היא ממש קטנה, וכתב הש”ך שגם דבר שעביד לטעמא מתבטל אם הוא מועט מאוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *