ברכת כהנים ותפילת שמו”ע

רבני בית ההוראה
ט"ז תמוז ה'תשע"ב

א. רציתי לשאול, האם בעת הברכה של ‘אשר קדשנו בקדושתו’ וכן בברכת כהנים עצמה, האם מותר לעיין בספר או להרהר בלימוד, תוך כדי זה לעמוד מול הכהנים ולכוון לקבל את ברכת ה’?

ב. לגבי ההלכה של ‘יכוון לבו כנגד בית קדשי הקדשים’, עד כמה צריך להקפיד בכך? כי יש בתי כנסת שאינם מכוונים במדוייק כנגד ירושלים, כידוע, יש בעיגול 360 מעלות, האם בסטיה של 30 מעלות כדאי להתפלל בזוית, כדי שיהיה יותר מדוייק כנגד קודש הקדשים?

תשובה:

שלום רב.

א. בזמן ברכת הכהנים צריכים השומעים לעמוד בכובד ראש ולכוון לקבל את הברכה בלי להסיח דעת, ולכן אין לעיין בספר וללמוד בשעת הברכה.

ב. רגילים לכוון את הבתי כנסיות לפי צורת הרחובות ולבנות את ארון הקודש במקום הכי קרוב למיקום הנכון אף שאין זה מדוייק לגמרי, ובמקום שיש הפרש גדול מכיוון ההיכל לצד ירושלים ניתן להטות מעט בערך לכיוון הראוי, ובלבד שלא ינהג באופן שונה מהציבור בצורה ניכרת.

מקורות:

א. משנ”ב סי’ קכ”ח ס”ק נ”א, והלכות רבות נאמרו בברכת כהנים כדי שלא יסיחו הציבור דעתם בשעת הברכה, ואף יש כהנים שאסרו עליהם לישא כפיהם אף שיש להם מצווה דאורייתא אם זה יכול לגרום להיסח דעת מהציבור (כגון כהן שיש לו מום בידיו והציבור יסתכל עליו מחמת כך).

ב. ר’ בערוך השולחן סי’ צ”ד שהאריך להוכיח שאין צריך להיות ממש נגד ירושלים אלא לכיוון ירושלים.

2 תגובות

    מאיר רוז:

    שאלתי לגבי הברכה של אשר קדשנו, אז עדיין זו לא ברכת כהנים עצמה.

    רבני בית ההוראה:

    לכאורה בברכה עצמה לא מצאנו חיוב כזה כיון שאין זה חלק מברכת כהנים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *