כיסוי מיני מזונות בקידוש

רציתי לשאול , הרי ידוע שבקידוש צריך לכסות את הפת משתי טעמים: זכר למן והפת בושתו. רציתי לדעת מה ההלכה לגבי הספרדים לגבי דין של מזונות האם גם במזונות צריך לכסות המזונות בקידוש?
אני יודע שזה מחלוקת החיי אדם והאשל אברהם – רק רציתי לדעת מה ההלכה ?

תשובה:

שבוע טוב.

ראוי לכסות המיני מזונות, אך ניתן לכסותם אף בניילון שקוף.

מקורות:

בדברי הפוסקים נאמרו ג' טעמים לדין כיסוי הפת בשעת הקידוש, א' שלא יראה הפת בשתו, ב' זכר למן, ג' משום יקרא דשבתא (ר' מ"ב רע"א ס"ק מ"א וס"ק ט"ו).

במיני מזונות שייך רק הטעם של 'שלא יראה הפת בשתו' ומכיון שכתבו הפוסקים לחוש לטעם זה (לענין כיסוי הפת עד לאחר המוציא), לכאורה גם במיני מזונות צריך לכסות הפת שלא תתבייש, וכן משמע בדברי המ"ב סי' רצ"ט ס"ק ל"א, וכן כתב הקיצור שו"ע נה,ה ובשו"ת לבושי מרדכי א,מו. אך  בשו"ת ר' עקיבא יוסף סי' צ"ה כתב שגם לטעם שלא יראה הפת בשתו, במיני מזונות אין צריך לכסותם, כיון שדוקא בפת שהיא עיקר הסעודה והיין טפל אליו בברכה שייך ענין בושת, וכן כתב באשל אברהם (בוטשאטש) בסי' רע"א.

וראה בשש"כ פמ"ז הערה קט"ז בשם הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שאין חשש שיראה הפת בשתו במפה שקופה כיון שהעיקר שהיא מכוסה, ואף שבא"ר סי' רע"א ס"ק ט"ז כתב לכסות במפה לבנה ונראה שהוא מפני שהטל היה לבן. וכך הורה הקהילות יעקב כמו שכתב הארחות רבינו ח"א עמוד ק"ח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל