שכן שהזיז מזגן של שכן אחר לצורך בניה בחניה משותפת

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ח' תמוז ה'תשע"ב

לכבוד הרב

שאלתי בנוגע למוכנת מיזוג אויר שהיה לי בחניה של בנין מגורים משותפת במקום שלא השתמשו שם, עכשיו בנה שכן אחד חדר במקום הזה בהסכמתנו והעביר המכונה לקיר חיצוני של הבנין, והוסיף כאלף שקל בשביל נוחיותי שיהיה במקום בטוח יותר מהמקום שהיה לו יותר זול להעבירו. ברצוני לשאול אם אני חייב או צריך או לפנים משורת הדין נכון לשלם עבור העברה הואיל ועד עכשיו זה היה במקום ששייך לכולם, בלי הסכמה מפורשת רק שזה לא הפריע לאף אחד, או בשביל התוספת ששילם כדי שיהיה במקום בטוח יותר.

תודה.

תשובה:

אם השכנים נתנו לו את המקום חינם, מסתבר לומר שהנתינה היתה על דעת כן שלא תתחייב לשלם על העברת המזגן. אולם אם השכן שילם פיצוי כספי על שטח זה, הרי הוא יכול לדרוש את עלות ההעברה.

מקורות:

אם השכנים היו רוצים לבנות את המקום לצורך כולם, מסתבר שהיו יכולים לחייב את בעל המזגן להזיז את המזגן. שהרי אין לו חזקה, ששכינים אינם מקפידים אם אחד מהשכינים מניח במקום שאינו מפריע ובפרט אם הוא תלוי בגובה (עיין שו”ע חו”מ סוף סי’ קמ) וממילא רשאים השכינים לדרוש לסלק את המזגן לצורך בניה. גם אם שכן אחד קנה את השטח מהשכינים, יש לו את הזכויות שהיו לשכינים לדרוש מבעל המזגן לסלק.
אבל אם השכן הבונה קיבל את השטח בחינם, בדרך כלל שכן שמקבל שטח בחינם הוא על דעת שלא תיפול הוצאה כספית על אחד מהשכינים.

2 תגובות

    berale:

    השכן טוען שהיה יכול להוציא המזגן מהשטח בלי לחברו מחדש, וגם שמתחילה לו ניחא ליה ששמתי שם המזגן לפי שהיה בדעתו היה שאפשר שיבנה בעתיד ורק שלא מיחה אז מחוסר נעימות.

    דיין בבית הדין נתיבות חיים:

    טענה זו אינה משנה את הדין. כפי שכתבתי בתשובה, תלוי אם קנה את השטח מהשכנים או קיבל אותו חינם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *