יסודי שבת

נכתב בס"ד ע"י

יעקב שמשון בהר"ר משה שפירא

הערות והארות יתקבלו בברכה ע"פ הכתובת:

שפירא אגרות משה 27 ביתר

טל. 02-5725948

 

תוכן הענינים

א.  גדרי המלאכות

ב.  בענין דבר שאינו מתכוין

ג.   מלאכה שאינה צריכה לגופה

ד.   בענין מתעסק

ה.   מראי מקומות לפי סדר א – ב


קונטרס יסודי שבת

מ"מ בעניינים כלליים ויסודיים בעניני מסכת והלכות שבת

מטרת הקונטרס לסייע ללומד מסכת או הלכות שבת בדברים שליבונם מצריך ידיעות בכל המסכת, (ולפעמים ממסכתות אחרות). והשתדלתי לקבץ בו  עיקרי הידיעות שהגעתי אליהם בזמן שלמדתי מסכת שבת בכולל בית התלמוד שבו למדנו (כמעט) את כל המסכת עם עיקרי הראשונים והאחרונים בדיבוק חברים. וגם נעזרתי בספרים שמציינים ידיעות חשובות (כגון מנחת אריאל ומשנת השבת).

ומחולק לחמישה חלקים: א. גדרי המלאכות, בו השתדלתי לציין מקורות הנצרכים להבנת הגדרת האב. (בלי פרטים והלכות, אלא רק הגדרת מהות המלאכה). ב. סידור עיקרי הסוגיות ודברי רבותינו הראשונים והאחרונים על ענייני דבר שאינו מתכוין ופסיק רישא. ג. סידור עיקרי הסוגיות וד' רבותינו הראשונים והאחרונים על ענייני מלאכה שאינה צריכה לגופה. ד. סירור עיקרי הסוגיות  וד' רבותינו  על ענייני מתעסק.  ה. מ"מ לפי סדר א"ב על עניינים כלליים בשבת כגון אמירה לעכו"ם גרמא וכדומה.

 השיר והשבח לבורא יתברך שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, וזיכני להגות בתורתו, וסייעני לערוך חיבור זה. תודות להורי היקרים שגדלוני לתורה וסייעוני מקטנותי ועד היום (ועד בכלל), וכן להורי אשתי שמסייעים לנו רבות. וכן אודה לרבותי שלמדוני תורה בישיבת כנסת חזקיהו לצעירים, ובישיבת יד אהרן, ובישיבת פוניבז'. כמו"כ אודה לראש כולל בית התלמוד הגר"י שטרסר שליט"א שבזכות מסירותו הגדולה באפשרותי ללמוד. ובמיוחד לנו"ב מנב"ת שבמסירות נפש מסירה מעלי כל הטרדות כדי שאוכל להגות בתוה"ק.

 לע"נ אמי מורתי מרת יוכבד בת ר' שלמה זאב

נלב"ע כ' תמוז תשלח

תנצב"ה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל