הנחת שאריות לחם בקומפוסטר

רבני בית ההוראה
ג' תמוז ה'תשע"ב

אשריכם על התשובות,

זה ממש נפלא.

האם מותר לשים שאריות לחם בקומפוסטר?

מה שקורה עם הקומפוסטר הזה שהוא משמש גם להרבה בע”ח ועופות בתור תחנת האכלה.

מגיעים אליו הרבה ציפרים, צבים, ארנבות ועוד שניזונים ממנו.

הלחם נאכל בעיקר ע”י הציפורים.

מה ההלכה אומרת בעניין?

ושוב,
יישר כחכם.

תשובה:

שלום רב.

מותר להניח שם שאריות לחם, מכיון שאין זה ביזוי הלחם.

 

מקורות:

בשולחן ערוך סי’ קע”א סק”א מבואר שרק אם הפת נמאסת אסור, אך אם אינה נמאסת מותר לעשות כל צרכי האדם בפת ואין זה בל תשחית, ובמ”ב שם סק”ד מבואר שכל דבר שרגילות לעשותו מותר. וראה בענין זה עוד בספר כף החיים (למהרי”ח סופר, או”ח סי’ קעא ס”ג), וכן בספר חיי משה (כללי המצוות עמ’ רח ובהערה 11 ו-13) בשם הגרי”ש אלישיב שליט”א.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *