עובדים שגנבו ממעסיקם בגלל שהרגישו מקופחים

חבר סיפר לי שלפני כ-20 שנה הוא ומספר חברים עבדו במקום עבודה. הם הרגישו מקופחים מבחינת השכר ועשו דין לעצמם ולקחו כסף שלא היה מגיע להם שהיה אמור להגיע לבעל העסק. וכנראה שהיה לו גם שותף. החבר רוצה להחזיר את הכסף לבעל הבית. אבל…

1. הוא לא רוצה להזדהות בפני מעסיקו (מתבייש).
2. הוא לא יודע כמה להחזיר.
3. הם היו כמה "שותפים"
4. הסכום היה בערך 700 ש"ח שכל שותף לקח.

תשובה:

1. מותר לשלם לו בדרך שהוא לא יידע, אבל אם לא שייך אין ברירה אחרת אלא להתגבר על הבושה.
2. אם מדברים על כך עם בעל העסק ניתן להגיע לפשרה, אבל אם משלמים לו מבלי לדבר איתו, חייבים לשלם עד שיצא הספק מליבו ויהיה בטוח שיותר מכך אינו חייב.
3. אם אלו שגנבו היו שותפים, כל אחד חייב לשלם את החלק שהגיע לידו. ואם יש אחד שהכסף הגיע לידו והוא חילק אותו בין כולם הרי הוא חייב לשלם הכל, אם האחרים אינם משלמים. אם בעלי העסק היו שותפים וכבר הפרידו את השותפות, חייבים לשלם לכל אחד מהם לפי חלקו בשותפות, ואם לא ידוע עד שיצא הספק מליבו.

מקורות:

2. עיין שו"ע חו"מ סי' עה סעיף יח וש"ך שם ס"ק סז שבגניבה לכל הדעות חייבים לשלם עד שיצא הספק מליבם.
3. אם הכסף הגיע ליד אחד והוא חילק לכולם, הוא חייב על הכל אם האחרים אינם משלמים, אבל גם האחרים שקיבלו חייבים, עיין שו"ע יו"ד סי' קעז סעיף לב לעניין מקבל עסקא שנתן במתנה לאחרים. ואינו דומה למבואר בשו"ע חו"מ סי' שסא סעיפים ה-ו שגנב שנתן לאחרים לפני יאוש והמקבל אכל אותו, הגנב בלבד חייב, כיון שנידון דידן דומה לעסקא שכל עוד שהכסף ביד המתעסק אין גניבה. אם כל השותפים גנבו יחד (- הגביהו יחד, עיין תוספות ב"מ דף ח ע"א ד"ה ושותפין) משלשין ביניהם וכל אחד ערב עבור האחרים, עיין אור שמח הלכות גניבה פ"ג הלכה יז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל