הפסק טהרה עם טבעת

רבני בית ההוראה
17 Sivan 5772

האם אפשר לעשות בדיקות טהרה אם טבעת נובו רינג

תשובה:

עם טבעת מסוג זה [בלבד!] ניתן לעשות בדיקות בין הפסק טהרה ובין שבעה נקיים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *