שימוש במגבונים לחים בשבת

רבני בית ההוראה
י"ב סיון ה'תשע"ב

האם מותר להשתמש במגבונים לחים של תינוק בשבת?

 

תשובה:

נחלקו בדבר זה פוסקי הדור, ויש מקום להקל ולקנח תינוק במגבונים ובלבד שלא יסחט בידיים את המגבון, וכן לא יקנח בחוזק כי אז במעשהו לא יסחטו הנוזלים, ולכן אין בזה משום איסור סחיטה.

 

מקורות:

עי’ בשו”ת מנחת אשר (ר’ אשר וייס שליט”א) סימנים יד-יז שהאריך לבאר מפני מה מותר להשתמש במגבונים בשבת אף עם אלו העשויים מבד, וכתב שם שלאחר בירור עם מומחים המגבונים מיוצרים במיוחד באופן שלא יבלעו בהם המים, וכל מטרת האדם המנגב בהם אינה להוציא מהם את המים אלא לנגב התינוק באופן שלא יישארו מים שיצטרך לנגבם אחר כך אלא שיישאר רק הריח מהם, ומשום כך אין בזה איסור סחיטה, אלא אם כן מקפל את המגבון בחוזקה כדי להוציא ממנו מים עי’ שם באריכות. ומאידך עי’ בארחות שבת בסוף חלק א’ מאמר שכתב הרב רובין שליט”א לאחר מחקר שעשה בענין זה שאין להתיר אף במגבוני נייר. אמנם בשמירת שבת כהלכתה (במהדורה החדשה) פרק י”ד סעיף ל”ז כתב להתיר רק במגבונים מנייר ולא מבד, אך במנחת אשר תמה שם על חילוקו זה.

6 תגובות

  רום הראל:

  נראה לענ”ד שהחשש היותר גדול הוא מצד סחיטה דדש שמצוי בכל סוגי המגבונים כי נוח לו המים היוצאין מהן. לאילו סחיטת מלבן קיימת רק במגבוני בד.

  הרב מאיר יצחק וינד:

  כמובן. זו סברת האוסרים.

  נתנאל:

  ישנם מגבונים חדשים שאינם עשויים מבד אלא מנייר ונשטפים באסלה האם אין בהם איסור סחיטה ומותרים לשימוש בשבת?

  רבני בית ההוראה:

  כאמור בתשובה נחלקו בכך הדעות, גם המקילים התירו רק כאלו שהזכרת.

  יונתן:

  שלום כבוד הרב, כנראה שלא הבנתי נכון, אבל עיינתי שם בארחות שבת, ולכאורה במגבונים סינטטיים הוא יתיר, הלוא כן?

  רבני בית ההוראה:

  מסקנתם לאסור הכל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *