מאמרים לחג השבועות

רבני בית ההוראה
א' סיון ה'תשע"ב

אחרי שבע שבתות תמימות של ספירה, שהתחילו ביום שבו נגאלנו מבית עבדים, זוכים אנו לקבל את התורה הקדושה בחג השבועות.
לפניכם מאמרים בנושא חג השבועות. במאמרים ניתן למצוא את הלכות ומנהגי החג ומבחר רעיונות רוחניים הנותנים הסתכלות נוספת ומיוחדת בענייני דיומא.

קול ה’ חוצב להבות אש [א’]- “הלא כה דברי כאש – נאום ה'”

קול ה’ חוצב להבות אש [ב’]

הלכות חג השבועות- הלכות ערב החג, סעודות החג והקידוש, יעלה ויבוא, ליל שבועות, תפילת שחרית, אכילת מאכלי חלב, הלכות יו”ט שני ועוד.

כתפוח בעצי היער- למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך מה התפוח הזה פריו קודם לעליו – אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע.

שני כתרים-שעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע – באו שישים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע

אנכי ה’- לא תרצח-הדבור של “אנכי ה’ אלקיך” – קשור עם הדבור של “לא תרצח”.

ממלכת כהנים וגוי קדוש-במעמד הר סיני קבלו ישראל את הכח לפעול בעליונים בכל מעשיהם ופעולותיהם.

ומסר לן אורייתא – חג השבועות בהלכה ובמחשבה-דיני ומנהגי חג שבועות.

הוריד טל- והחיה אותם-כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב”ה נתמלא כל העולם כולו בשמים …

“ויתיצבו בתחתית ההר” – מלמד שכפה הקב”ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם – אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם.

“זכרו תורת משה עבדי”- מדוע קרויה התורה על שם משה רבינו ע”ה?

זכירת מעמד הר סיני- תיקון להרהורי עבירה- ה”עשה” המשלים את ה”לאו” של “ולא תתורו אחרי עיניכם” – הוא ה”עשה” של זכירת מעמד הר סיני – “השמר לך – פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך”.

זכירת מעמד הר סיני ופרשת ציצית-הכח לקיים את מצות “ולא תתורו” על כל חלקיה הוא על ידי קיום מצות הציצית.

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף- על ערכה של תורה, מצוות השבת, שמותיו של הקב”ה,עבודת ה’ ומקומו של הממון בחייו של האדם.

הלכות חג השבועות- סיום ספירת העומר, תיקון ליל שבועות, סעודות החג וקריאת תהילים.

תוספת יום טוב בשבועות- האם יש לאחר את תפילת החג או הקידוש כדי להשלים שבע שבתות תמימות של ספירה?

האם בחג מתן תורה אנו לא מברכים את ברכות התורה?האם יתכן שדוקא בחג מתן תורה, אנו לומדים ללא ברכות התורה, לפי דעות מרכזיות שנפסקו להלכה ? ואם כן, כיצד נוכל לפתור את החסרון החמוּר הלזה ?

שביבים בענייני חג השבועות -על אכילת סעודה חלבית בשבועות, והצעת התורה לאומות העולם

אכילת סעודה חלבית בליל שבועות- המנהג לאכול מאכלי חלב כזכר לשתי הלחם שהיו מביאין בבית המקדש

חיוב אכילת בשר בחג השבועות

ביטול תורה כשליל הטבילה חל בחג השבועות

ברכת התורה לניעור בליל שבועות

לימוד משניות בליל שבועות

הלכות קבלת התורה – השנה, כשערב חג השבועות , חג מתן תורה, חל בשבת קודש, אנו מתוודעים למגוון הלכות שאינם מצויות בכל שנה בחג השבועות. * הלכות שבועות שחל במוצאי שבת, לצד הלכות והליכות, מנהגים ופסקי – תורה, לרגל חג קבלת התורה.

התורה וקבלתה במשנתם של רבותינו

שיחות חיזוק והתעוררות לתורה ועמלה

הלכות בשר בחלב- המנהג לאכול בשבועות גם מאכלי חלב וגם מאכלי חלב מעלה את הצורך לרענן את דיני ההרחקות בין בשר לחלב
הקדמה
פרק א’
פרק ב’
פרק ג’

מצוות שמחת יום טוב- מצוות השמחה, אכילת בשר ויין, איסור תענית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *