בן חו”ל שהגיע לא”י אחרי החג וחיסר שמיעת פרשה

רבני בית ההוראה
כ"ז אייר ה'תשע"ב

אני בחור ישיבה שגר בארה”ב (הורי גרים שם, ואני מקיים יומיים יו”ט), ולומד בארץ. שבתי לארץ לאחר פסח, והתעוררה השאלה איך עלי להשלים את “הפרשיה החסרה” (בגלל יו”ט שני בחו”ל). האם בקריאה בנפרד? (מותר להוציא ס”ת לשם קריאה זו? האם יש לברך על הקריאה?) האם במנחה בשבת? האם לעשות קריאת התורה ארוכה? או שמא אין חובה בכלל להשלים? למעשה, לא עשיתי כלום (בהנחה מסוימת שקריאת התורה היא חובה על הציבור, ואינני חייב להשלים). אבל מה היה עלינו לעשות? מאד נהניתי מהאתר, ותודה רבה.

תשובה:

שלום וברכה

בני חוץ לארץ שבאים לארץ ישראל בשנים שאין קריאת הפרשיות שוה, ומפסידים שמיעת פרשה, אינם צריכים להשלים ולשמוע את הפרשה שחיסרו.

מקורות:

עיין בספר הליכות שלמה [תפלה פרק י”ב סעיף ו’] בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל שכתב כן והטעם הוא משום שקריאת התורה היא חובת הציבור, ועיין שם בדבר הלכה שכתב שאם רוצים רשאים בשבת שאחרי החג, לקרוא בעליה הראשונה את כל הפרשה שחיסרו. ועיין בספר יו”ט שני כהלכתו פרק ט’ סעיף י”א -י”ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *