ריבית בפקדון עבור אחר – מחיצה ממזרון בשבת – שימוש במתזית לנקיון השיניים

רבני בית ההוראה
כ' אייר ה'תשע"ב

1. עשיתי טובה למשפחה ולקחתי ממנו כסף כדי להפקיד בפקדון גדול שלי כדי לזכות אותו בריבית טובה יותר – כיצד אני מחזיר לו את הפקדון ?
2. מותר לעשות בשבת מחיצה ממזרון ילדים לא יציב על ידי העמדתו בין השולחן למיטה ?
3. בשימוש במתיז מים על שיניים יוצא לעיתים רחוקות (יותר מ-30 יום) דם – האם יש על הדבר חזקה ויהיה אסור בשבת ויו”ט ? זה קרה במקרים רחוקים בזמן שבת ויו”ט כבר 3 פעמים האם נאסר הדבר מחזקה – או מותר אם אין דם בימים שלפני שבת ויו”ט?

תודה

 

תשובה:

שלום וברכה.

1. אם לא היה היתר עיסקא בינכם בשעת העברת הכסף, אינך יכול להחזיר לו את הריבית שתקבל על הכסף שהוא נתן לך כיון שהוא נחשב מלווה ואתה הלווה ואם כן הריבית היא ריבית דאורייתא. ישנה דרך לעשות היתר עיסקא לאחר נתינת המעות כדי שתוכל לתת לו את הריבית על הכסף שמכאן ואילך, וזה על ידי שתעשה קנין ותקנה למלווה חלק מנכסיך ואז יהפוך הכסף לעיסקא.

2. העמדת מחיצה בשבת באופן ארעי מותרת (אך גג אסור), אלא אם כן יש מטרה להתיר איזה שימוש, שאז יש בזה איסור.

3. כל זמן שאין זה דבר ברור שיצא דם מהשיניים בעת הצחצוח – מותר.

 

מקורות:

1. ראה כאן בסעיף ט”ז את כל הפרטים בזה. במקרים מסויימים ניתן להחזיר את הריבית גם למפרע על ידי שמעלים את מחיר הריבית על העתיד וצריך לעשות שאלת חכם בענין זה, כדי שלא יהיה ניכר שהריבית היא עבור ההלוואה שהיתה בלי היתר עיסקא.

2. סימן שט”ו סעיף א’.

3. כיון שאין זה פסיק רישא. ר’ אור לציון ח”ב עמוד קנ”ג, ארחות שבת ח”א פי”ז סל”א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *