מי יקום בתחיית המתים

רבני בית ההוראה
ח' אייר ה'תשע"ב

כל היהודים יקומו בתחיית המתים? או רק הצדיקים?

תשובה:

שלום רב.

יש בענין זה הרבה אריכות בדברי חז”ל ובדברי הראשונים, ולא מוטל עלינו להתעסק עם זה, רק להאמין שיהיה תחיית המתים כפי שיעשה זאת הקב”ה, וכפי שכתב הרמב”ם בהלכותיו (הלכות מלכים פרק יב הלכה ב): “וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן אצל הנביאים גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן ולא ישימם עיקרשאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב הקצין אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו”.

למרות זאת נביא כאן כמה מדברי הראשונים שכתבו בענין זה:

בגמרא בתענית ז,א נאמר שתחיית המתים היא לצדיקים בלבד (וכך הוא לשון הפסוק בדניאל יב,ב וְרַבִּים מִיְּשֵׁנֵי אַדְמַת עָפָר יָקִיצוּ אֵלֶּה לְחַיֵּי עוֹלָם וְאֵלֶּה לַחֲרָפוֹת לְדִרְאוֹן עוֹלָם), מאידך במשנה בסנהדרין צ,א נאמר ‘כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא’ לבד כמה המפורטים במשנה שם (וכך פירשו את הפסוק שמואל א ב,ו ה’ מֵמִית וּמְחַיֶּה מוֹרִיד שְׁאוֹל וַיָּעַל).

ליישב סתירה זו נאמרו כמה דרכים בראשונים, דעת הרמב”ם שבתחיית המתים אכן יקומו הצדיקים בלבד, אך אחר כך ימותו שוב כולם, ואז יהיה עולם הבא לכל נשמות ישראל. (גם הרס”ג בספרו האמונות והדעות מאמר שביעי סובר שתחיית המתים היא רק לצדיקים, אך לדעתו אין חילוק בין תחיית המתים לעולם הבא אלא יעברו הגופים שיחיו לעולם הבא, כדעת הרמב”ן)

דעת הריטב”א (ראש השנה טו,ב) המאירי (בפירושו לאבות פ”ד מכ”ב) שכולם יקומו לתחיית המתים, ואז יהיה דין מי ישאר לחיות ומי יחזור לעפרו.

דעת רבינו בחיי (ויקרא יח,כט) שכל הרשעים יזכו לתחיית המתים וכן כתב ספר העקרים (מאמר ד’ פרק ל”א), אך יש בזה כמה מדרגות וזמנים וכל אחד לפי דרגתו יזכה בחלק הראוי לו.

בהצלחה רבה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *