סוכן נסיעות שעשה ללקוח שינוי במסלול מבלי לסכם על המחיר

דיין בבית הדין נתיבות חיים
29 Nisan 5772

שלום.
אני סוכן נסיעות, ויש לי לקוח גדול, שרוכש אצלי כרטיסי טיסה בעלות של כ-70,000 דולר בשנה. הכרטיסים שלו כבדים ובעלי מסלולים ארוכים ומשונים.
לא אחת, הוא מתקשר אלי תוך כדי המסלול, נגיד מברזיל, ומבקש לשנות את המסלול, לנסוע מברזיל לפנמה, במקום המסלול המקורי מברזיל לאמסטרדם, וזה רק לצורך הדוגמא הקטנה.
כמובן, ששינויים כאלה ברגע האחרון עולים כסף, ולפעמים הרבה כסף. בדרך כלל, אני אומר לו מפורשות, שינוי כזה כרוך בתשלום של סך כך וכך, והוא משלם את זה.
לאחרונה, הוא עשה לי שינוי כזה, שחייב אותו כמובן בתשלום, אך אני מרוב האימון שנתתי בו, לא סיכמתי איתו מפורשות לגבי העלות של השינוי המבוקש, ובצעתי לו את השינוי.
כאשר באנו לסגור חשבון, הוא אמר לי שהוא לא משלם על השינוי הזה, כי זה מידי יקר, כי לא אמרתי לו, כי לא סיכמנו וכו’ וכו’.
השאלה שלי, האם יש צדק בדבריו, שמאחר ובמקרה ספציפי זה לא סיכמנו על העלות, בניגוד לפעמים קודמות, אינו צריך לשלם לי על כך?

תשובה:

שלום רב,

אכן ראוי והגון לסכם כל פעם על המחיר ולא להסתמך על האימון.

מאחר ולא סוכם, הוא חייב לשלם לך את כל ההוצאות שנגרמו לך בתוספת שכר טרחא כפי המחיר הנמוך ביותר הנהוג.

מקורות:

לגבי הצורך לסכם תמיד מראש עיין בספר אהבת חסד סוף חלק ראשון בהערה.

פועל שעבד ללא סיכום יכול לדרוש כפי המחיר הנמוך המקובל בשוק, כמבואר בשו”ע חו”מ סי’ שלב סעיף א ורמ”א שם סעיף ד. אבל אם יוצא שיש אחרים שיכולים לסדר את השינוי במחיר יותר זול ואם סוכן זה יקבל כשיעור זה בלבד יהיה לו הפסד, פשוט שהוא אמור לקבל את ההוצאות בתוספת שכר טרחא וכדין יורד ברשות המבואר בשו”ע חו”מ סי’ שעה סעיף. ועיין גם בעלון המשפט גליון 18 עמוד א.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *