עניני גרים

רבני בית ההוראה
י"ב ניסן ה'תשע"ב

בס”ד

שלום רב

שמי … ואני בת … ובת למשפחה לא יהודית, סיימתי תהליך גיור ארוך לפני כמה חודשים בעקבות מספר אירועים שעברתי ושגרמו לי לרצון עז להצטרף לעם ישראל ולקיים את תורתו של הקב”ה וגם לא מזמן התחתנתי בשידוך עם חוזר בתשובה וכיום אנחנו חרדים גמורים.
ברשותכם הייתי רוצה לשאול מספר שאלות הנוגעות לצניעות ולחג הפסח הנמצא כבר בפתח הדלת, בנוסף הייתי רוצה לשאול שאלה נוספת לגבי היחסים שלי עם אחותי.

שאלות בקשר לצניעות:

1. האם מעיקר הדין מותר לי לחבק ולנשק את אבא שלי למרות היותו גוי?
2. האם מעיקר הדין מותר לי לחבק ולנשק את אח של אבא שלי כלומר דוד שלי למרות היותו גוי? (במידה וזה משנה הוא בשבילי כמו האבא השני שלי מכיוון שהוא גם גידל אותי בהיותי ילדה קטנה וגם התייחס אליי תמיד כמו אל בת)
3. האם מעיקר הדין מותר לי לחבק ולנשק את אח שלי ואת הבן שלו כלומר האחיין שלי? (אח שלי נשוי ליהודיה ה’ ירחם כך שהבן שלהם יהודי ולעניין זה הוא בן 13 כיום)
4. האם מעיקר הדין כאשר גבר זר מושיט לי את ידו ללחיצה כמו למשל באירוע מסויים הומה אדם ואי החזרת לחיצה עלולה לגרום לו להיעלב אז האם מותר לי במצב כזה להחזיר לו לחיצת יד כדי למנוע ממנו הלבנת פנים?

שאלות בקשר לפסח:

5. בעלי ספרדי והוא נוהג לאכול קטניות בפסח אך מכיוון שאני גיורת אני לא יודעת כיצד לנהוג, האם מותר לי לאכול קטניות בפסח או שעליי להחמיר בכך כמנהג עדות אשכנז?
6. לכבוד ליל הסדר אני מתכוונת להזמין אליי הביתה את הוריי ואת אח שלי ואשתו אך מכיוון שהם לא יהודים (חוץ מאשתו של אחי) הכיצד יש לנהוג עם היין ועם המזון?
עד כמה שאני יודעת לא רצוי בכלל להזמין גויים לחגים ולשבתות אך מכיוון שפה מדובר עם ההורים שלי אני מרגישה שאני מחוייבת להזמין אותם מפאת כבודם ומפאת יחסינו הטובים
7. האם עליי לבקש מאמא שלי לבוא אלינו לבושה בצניעות?, כלומר עם חצאית וחולצה ארוכה ואף כיסוי ראש? (?), למרות זאת אנחנו חרדים ואני לא רוצה שבעלי ירגיש לא בנוח אם תהיה פה מישהי שלא לבושה בצניעות

מזוזה:

8. בכל פעם שאני עוברת בדלת אני מנשקת את המזוזה שעל המשקוף, בין אם זה בבית בין החדרים או במשרד או בכל מקום אחר שיש בו מזוזה וכך יוצא שאני מנשקת כל מזוזה שנקרית בדרכי ושאני מנשקת ממש הרבה מזוזות כל יום וכך גם בעלי נוהג אך האם מותר לנהוג כך מעיקר הדין או שאסור לנשק את המזוזה כל הזמן ורק מידי פעם בכניסות ראשיות?
9. למרות שמשפחתי הקרובה לא יהודית אמא ואבא שלי נולדו לאבות יהודים ועקב כך הם ספגו אלמנטים יהודיים כמו נישוק המזוזה והרבה פעמים (בעיקר אמא שלי) הם מנשקים את המזוזה בעוברם על פניה, האם יש בעיה שגויים ינשקו גם את המזוזה? האם נשיקה של גוי מתקבלת גם בשמיים?

תשובה:

ראשית אברכך על בואך לחיק היהדות.

לעצם שאלותיך, אכתוב כל שאלה ותשובתה בצידה.

1. האם מעיקר הדין מותר לי לחבק ולנשק את אבא שלי למרות היותו גוי?

תשובה:

מותר.

2. האם מעיקר הדין מותר לי לחבק ולנשק את אח של אבא שלי כלומר דוד שלי למרות היותו גוי? (במידה וזה משנה הוא בשבילי כמו האבא השני שלי מכיוון שהוא גם גידל אותי בהיותי ילדה קטנה וגם התייחס אליי תמיד כמו אל בת).

תשובה:

אסור.

3. האם מעיקר הדין מותר לי לחבק ולנשק את אח שלי ואת הבן שלו כלומר האחיין שלי? (אח שלי נשוי ליהודיה ה’ ירחם כך שהבן שלהם יהודי ולעניין זה הוא בן 13 כיום).

תשובה:

אסור גם את האח ובוודאי שאסור לנשק או לחבק את בנו שנולד מיהודיה.

4. האם מעיקר הדין כאשר גבר זר מושיט לי את ידו ללחיצה כמו למשל באירוע מסויים הומה אדם ואי החזרת לחיצה עלולה לגרום לו להיעלב אז האם מותר לי במצב כזה להחזיר לו לחיצת יד כדי למנוע ממנו הלבנת פנים?

תשובה:

יש לומר לו שאצלנו מקובל שנשים אינם לוחצות ידים של גברים זרים, וכפי שעושות זאת כל נשות ישראל הצנועות.

שאלות בקשר לפסח:

5. בעלי ספרדי והוא נוהג לאכול קטניות בפסח אך מכיוון שאני גיורת אני לא יודעת כיצד לנהוג, האם מותר לי לאכול קטניות בפסח או שעליי להחמיר בכך כמנהג עדות אשכנז?

תשובה:

את צריכה לנהוג ככל מנהגי בעלך, ומשום כך את יכולה לאכול קטניות בפסח.

6. לכבוד ליל הסדר אני מתכוונת להזמין אליי הביתה את הוריי ואת אח שלי ואשתו אך מכיוון שהם לא יהודים (חוץ מאשתו של אחי) הכיצד יש לנהוג עם היין ועם המזון? [עד כמה שאני יודעת לא רצוי בכלל להזמין גויים לחגים ולשבתות אך מכיוון שפה מדובר עם ההורים שלי אני מרגישה שאני מחוייבת להזמין אותם מפאת כבודם ומפאת יחסינו הטובים].

תשובה:

יש לדאוג שהיין יהיה מבושל [פיסטור היין לא עונה להגדרה זו], יש להקפיד לפני הסעודה שיהיה להם מצות שיתנו להם מהמצות, ולא לתת להם מהמצות שבירכו עליהם ברכת המוציא ומוציא מצה, וכן לא מהמצה של האפיקומן, ועדיף לקנות להם מצות שישמשו רק את האורחים ולא ישמשו אותכם כל החג [עדיף מצה רגילה בהשגחת הרבנות, ולא שמורה משעת קצירה] שאר המזון רשאים לאוכלו.

מקורות:

אם לא מבשלים את היין לפני החג, הרי שהם עלולים לפסול את היין במגעם, אבל אם היין מבושל אין בזה משום יין נסך, אין נותנים מצה של מצוה לגוי כמבואר בט”ז (או”ח סי’ קסז ס”ק יח) והובא בפוסקים, וראה בכף החיים (שם ס”ק קמ) שהביא מעשה נורא שארע אם זקנו של בעל הבן איש חי שהזמין גוי לסעודת ליל הסדר במה שארע עמו] ואולם אם נותנים לו ממצות שלא עשאום לצורך מצת מצוה כגון אלו המצות הרגילות שאינם שמורות משעת קצירה, שכיום נהגו שלא לצאת בהם יד”ח בליל הסדר, אין בכך מניעה, וכמבואר בפמ”ג (סי’ תמד א”א סק”א) ובהגה’ מהרש”ם (ארח”ח סי’ תמד סק”ג) ואם אי אפשר להשיג כאלו מצות אפשר להקל לתת להם מצות שיהיו מיוחדות רק להם אך העיקר לא ממצות שמברכים עליהם כמבואר במהרש”ם שם [יש לציין לדברי הרב יעבץ שפירש מה שאמרו “כל דכפין ייתי וייכול” שהכוונה על מי שאינו בן ברית]

7. האם עליי לבקש מאמא שלי לבוא אלינו לבושה בצניעות?, כלומר עם חצאית וחולצה ארוכה ואף כיסוי ראש? (?), למרות זאת אנחנו חרדים ואני לא רוצה שבעלי ירגיש לא בנוח אם תהיה פה מישהי שלא לבושה בצניעות

תשובה:

יש לבקש ממנה לבוא בלבו צנוע, כדי שיוכלו לברך שם ברכות ולומר דברי תורה, וכדי לא להכשיל א בעלך במראות אינן צנועים הליל קדוש זה.

כיסוי ראש בת זוגו של אחיו חייבת לכסות ראשה כדי שיוכלו לקדש ולומר את ההגדה ולברך את הברכות, ומן הראוי שגם אמך תכסה את ראשה.

מקורות:

לבוש צנוע צריך כיון שאסור לקרוא ולברך כנגד מקום שאינו צנוע ודרך לכסותו, וזה בין ביהודיה ובין במי שאינה בת ברית, ורק לגבי כיסוי הראש נסתפק הח”א (כלל ד) והביאו המשנ”ב (סי’ עה ס”ק יב) אם דינן כבתולות או כנשואות, ונשאר בצ”ע, אמנם באשל אברהם (להגה”ק מבוטשאט, סי’ עה) כתב בפשיטות שדינן כנשואות ואסור לברך כנגד שער מגולה, ומאידך גיסא הדרך החיים (הל’ תפילה, בדיני ממה שצריך להרחיק וכו’, אות לב) כתב בפשיטות שמותר לקרוא כנגד שער הנכריות, ובכף החיים (סי’ עה ס”ק טז) כתב לחלק בין מקום שרגילות הנכריות לכסות ראשן לבין אם אין רגילות, אולם המעיין בדרך החיים מבואר בדבריו שאפילו במקום שרגילות לכסות ראשן מותר לקרוא כנגד שערן, ולכן לכתחילה אם אפשר לבקש מהנכרית שתכסה ראשה עדיף, אך אין זה מעכב, ויש לסמוך על דברי רוב האחרונים שמקילים בזה, בפרט במקומינו שלא נהגו הנכריות לכסות ראשן.

מזוזה:

8. בכל פעם שאני עוברת בדלת אני מנשקת את המזוזה שעל המשקוף, בין אם זה בבית בין החדרים או במשרד או בכל מקום אחר שיש בו מזוזה וכך יוצא שאני מנשקת כל מזוזה שנקרית בדרכי ושאני מנשקת ממש הרבה מזוזות כל יום, וכך גם בעלי נוהג, אך האם מותר לנהוג כך מעיקר הדין או שאסור לנשק את המזוזה כל הזמן ורק מידי פעם בכניסות ראשיות?

תשובה:

מותר לנהוג כך מעיקר הדין.

9. למרות שמשפחתי הקרובה לא יהודית אמא ואבא שלי נולדו לאבות יהודים ועקב כך הם ספגו אלמנטים יהודיים כמו נישוק המזוזה והרבה פעמים (בעיקר אמא שלי) הם מנשקים את המזוזה בעוברם על פניה, האם יש בעיה שגויים ינשקו גם את המזוזה? האם נשיקה של גוי מתקבלת גם בשמיים?

תשובה:

אין איסור שגוי ינשק את המזוזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים