דין הוצאה בשבת בכפתור רזרבה

רבני בית ההוראה
כ"ז אדר ה'תשע"ב

בוקר טוב
לחולצות מכופתרות יש שני כפתורים למטה שהם בשביל שכשהכפתור נקרע  יהיה אפשר לקחת משם כפתור בשביל להחליף
האם זה נחשב למטלטל בשבת שני הכפתורים האלו האם צריך להוריד אותם
אני מדבר על חו”ל איפה שיש בעיה של ערוב
מחכה לתשובה ותודה מראש

תשובה:

כאשר הכפתור הינו כפתור רגיל, והוא מחובר לבגד, המיקל לצאת עמו לרשות הרבים יש לו על מי לסמוך.

מקורות:

עי’ משנ”ב סי’ שא ס”ק פב וס”ק פד, ושעה”צ שם, לגבי בגד חשוב, ולגבי ממחטה, וכפתור נחשב שאינו חשוב, כיון שהוא מצוי ורגילים בו, ועי’ שו”ת מנחת יצחק (ח”ג סי’ סא) ובשש”כ פי”ח הערה קלא והערה קלו, שדעת המנחת יצחק והגרש”ז זצ”ל שמסתבר להתיר בכפתור, וכן בשו”ת אז נדברו (ח”ב סי’ מ) כתב להקל בכפתור רזרבה, בפרט אם הוא כפתור פשוט, וכתב שיש לעיין בכפתור מיוחד מכסף וכד’, ועי’ ילקוט יוסף (שבת ח”א סי’ שא הערה יא) שהביא ג”כ שהמיקל יש לו על מי  לסמוך, וממידת חסידות להתיר את הכפתור במקום שאין שם עירוב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *