אוכל שתחת המטה ברכבת

אני נמצא בהודו כרגע ונסעתי ברכבת עם מיטות והנחתי טיק עם קופסאות טונה כשרות מתחת למיטה שישנתי בה האם יש הבדל רוח רעה בין מיטה רגילה למיטת רכבת , יש לציין שהטונה הוא לשבת מה עדיף לחשוש לרוח רעה או כבוד שבת?

תשובה

שלום וברכה

לצורך כבוד שבת, ודאי שאפשר להקל ולאכול את הטונה.  שבת שלום!

מקורות

עיין בכף החיים יו"ד סימן קט"ז שהביא שיש אומרים שכל האיסור של אכילת אוכל שמתחת למטה זהו רק כשהאוכל מונח על עפר הארץ ולא על רצפה מרוצפת ולא על רצפת רכבת, עוד כתב שם שיש אומרים שכל האיסור הוא דוקא מתחת למטה שמיועד גם כן לתשמיש המטה, ולפי זה אין בעיה באוכל שמתחת למטה של הרכבת, ובעצם האיסור שמבואר בשו"ע שאסור לאכול אוכל שמחת המטה דעת הרבה פוסקים שאיסור זה אינו שייך בזמנינו, וכפי שמבואר בפתחי תשובה סק"ד בשם השבו"י שכל האיסור הוא לכתחילה אבל בדיעבד אם היו אוכלין תחת המטה יכול לאוכלו ועיין ביד אפרים שהביא דבריו והוכיח כן מזה שלא אסרו לת"ח לאכול אצל ע"ה רק משום שמא יאכילנו דבר שאינו מתוקן לא משום דבר זה עכ"ד [ולא הבנתי ראייתו דדלמא זהו נמי בכלל דבר שאינו מתוקן שחששו שהע"ה יאכילנו] ועי"ש בפתחי תשובה שדעת הגר"א להחמיר בזה אפילו בדיעבד ועיין בערוה"ש סי"א שכתב דעכשיו אין נזהרין בזה ושומר פתאים ה' ע"כ וכ"כ הפתחי תשובה סק"ה בשם הבינת אדם שעכשיו נהגו  להקל ע"כ. ומכיון שיש כאן צורך כבוד שבת וודאי שאפשר להקל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל