לגלות למעביד על עובדת שמדווחת על יותר שעות עבודה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
י"ג אדר ה'תשע"ב

שלום רב.
במקום עבודתי, ישנה עובדת שמקבלת שכר לפי שעות, ידוע לי שהיא מצהירה על מספר שעות יותר ממה שהיא עובדת בפועל ללא אישור מההנהלה. האם עלי לידע את ההנהלה או שזה לא מעיניני. אני לא יכולה להזהיר אותה מראש כי ברור לי שהיא לא תקבל ממני שום תוכחה ואף תשמור לי טינה לזמן ארוך מאד.

תשובה:

שלום רב,

יש מצוות השבת אבידה לגלות למעביד, כדי שיוכל למנוע גניבה זו בעתיד. אבל יש להיזהר לספר רק מה שידוע מידיעה אישית ולא להגזים כלל.

מקורות:

בספר חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל י דורש שיתקיימו שבעה תנאים. ביניהם, להוכיח תחילה את הגנב, ואם לא יקבל את התוכחה לספר את הסיפור בפני שלושה אנשים ולא בפני אחד. ורק אם חושש שהגנב יזיק לו מותר לספר בפני אדם אחד. אמנם נראה שכל דבריו הם כשרוצה לפרסם ברבים גדי שכל העולם יישמרו ממנו, אך אם רוצה לגלות לנגנב כדי שיוכל למנוע גניבה זו בעתיד, אין צורך לספר בפני שלושה.
בפתחי תשובה חו”מ סי’ יט סק”א מביא בשם שו”ת הרא”ש כלל צט סי’ ו שיש מצוות השבת אבידה למנוע מאדם אחר שלא להפסיד שלא כדין, אף אם כרוך בכך לספר גנאי של אדם אחר.

תגובה אחת

    חנה:

    אני נתקלתי בדיוק באותה שאלה. התשובה מאד עזרה לי.
    תודה רבה!!!!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *