טחינת אוכל בשבת לצורך זקן

הרב מאיר יצחק וינד
י"ג אדר ה'תשע"ב

האם מותר לטחון אוכל לזקן בשבת ?

תשובה

שלום וברכה

טחינה בכלי שמיוחד לטחינה, (פומפיה וכדומה) אסורה בשבת בכל אופן שהוא, אבל טחינה בכלי שאינו מיועד לטחינה [חיתוך ירקות דק דק בסכין וכדומה] אם טוחנים סמוך לזמן האכילה לצורך זקן שמתקשה לאכול, יש על מי לסמוך להקל בכך. ובטחינה על ידי שינוי פשוט שאפשר להקל.

מקורות

טחינה בכלי שמיועד לטחינה אסור בכל אופן וכדמבואר בסימן שכ”א ס”ק מ”ה ועי”ש בביאור הלכה . ובענין טחינה בסמוך לאככילה עיין בספר שמירת שבת כהלכתו פרק ו’ סעיף ו’. ובענין טחינה בשנוי עיין בחזו”א סימן נ”ז.

תגובה אחת

  • צבי גליק:

    מוכח מן הסוגיה שטחינה למי שאינו יעול לאכול בלי זה זו סיבה להחמיר ולא להקל ולכן אם מסתמכים על ההתר של הרשב”א לחתוך סמוך לסעודה זה לא משנה אם זה לזקן או לא ואם מחמירים בזה כדעת המ”ב שלא לסמוך על התר זה כי רבו החולקים אז רין סיבה להקל לזקן. ( ודברי השש”כ בהערה שם צע”ג.
    לעומת זאת לעשות בשינוי (“קתא דסכינא”) זה היתר לכתחילה מעיקר הדין ולכן ההגדרה היא מותר ולא יש להקל. ומ”ש החזו”א על מיעוך בשינו “לפני התינוקות” הוא רק מזום שדיבר בהווה שהם אלו הצריכים לכך אבל לא בגלל שההיתר בשינוי הוא רק לתינוקות כי כאמור למי שנצרך לכך הוא סיבה להחמיר ולא להקל, אלא שבשינוי מותר לגמרי ולכן מותר גם לעשות כן לתינוקות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *