חיוב תענית למי שתקף אותו חולשה בתענית אסתר

רבני בית ההוראה
י"ב אדר ה'תשע"ב

שלום רב,

שאלה לגבי צום תענית אסתר היום.
בבוקר לא חשתי בטוב ושתיתי כוס מלאה של מים עם כדור וכוס מלאה של תה.
האם אני צריך להמשיך את הצום?
מאז ועד עכשיו לא שתיתי ולא אכלתי.

תשובה

שלום וברכה

מי שתקף אותו חולשה יתרה, ביום תענית אסתר, אינו חייב לצום. (כמובן שאי אפשר להקל בכל חולשה, וצריך להתייעץ עם חכם).

ומי שבדרך כלל אדם בריא, אלא שתקף אותו חולשה ביום התענית, ולכן הוא לא צם, הוא צריך להשלים את התענית, ולצום ביום אחר כשיהיה לו כח, אבל מי שלא צם מחמת חולי, גם אם הוא חולי שאין בו סכנה, אינו צריך להשלים את הצום.

מקורות

עיין ברמ”א סימן תרפ”ו סעיף ב’ ובמשנה ברורה שם, ועיין בסידור יעב”ץ (דף שע”ח ע”ב אות כ”ב) שהוא הדין מי שתקף אותו חולשה, וכן כתב מהר”ח פלאג’י ברוח חיים (תחלת סימן תק”נ). ועיין בספר דעת תורה סימן תרפ”ו.  פורים שמח!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *