קיום מצוות משלוח מנות למי שאינו מכין סעודת פורים

רבני בית ההוראה
ז' אדר ה'תשע"ב

איך פסק המ”א דחייב במשלוח מנות רק כשמכין סעודתו? למה החיוב של משלוח מנות תלוי בסעודתו שלו?
תודה

תשובה

בגמרא במגילה מבואר שאביי בר אבין ור’ חנינא בר אבין היו מחליפים את הסעודות אחד עם השני, וביאר רש”י שהכוונה היא ששנה אחת אביי אירח את ר’ חנינא אצלו לסעודת פורים, ושנה אחר כך ר’ אבין אירח את אביי אצלו לסעודת פורים, אבל הר”ן מבאר שבאותו שנה הם החליפו את הסעודות אחד עם השני (כלומר אביי הכין סעודת פורים ונתנה לר’ חנינא ור’ חנינא הכין סעודת פורים ונתנה לאביי) ועל ידי זה הם קיימו מצוות משלוח מנות, אבל לפי הפירוש של רש”י קשה איך הם קיימו מצוות משלוח מנות הרי בשנה שאביי אירח את ר’ חנינא, ר’ חנינא לא קיים מצוות משלוח מנות, וכן הקשה מרן הבית יוסף על רש”י ומכח קושיא זו רוצה המגן אברהם (תרצו,יב) לחדש שמי שאינו מכין סעודת פורים אינו חייב במשלוח מנות, וחידוש גדול הוא כפי שכתב המגן אברהם בעצמו שחידוש זה צריך עיון וטוב להחמיר שגם מי שאינו מכין סעודת פורים יקיים מצוות משלוח מנות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *