קנה דירה כשהיא מושכרת, האם השוכר חייב לצבוע הדירה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
ו' אדר ה'תשע"ב

שלום, רכשתי דירה כששוכר בתוכה, השוכר היה מחוייב למשכיר הראשון בצביעת הדירה כשהוא יוצא. אני רכשתי את הדירה (כמות שהיא) ASIS, השוכר המשיך לשכור ממני במשך עוד כמה חודשים. האם הוא מחוייב לצבוע כשהוא יוצא מהדירה?

תשובה:

שלום רב,

כן, רכשת את הדירה עם כל זכויותה.
התנאי ASIS בא לפטור את המוכר מלתקן ולהוסיף לדירה מה שאינו קיים בשעת המכירה, אבל הזכות לדרוש סיוד כבר היתה קיימת בדירה.

מקורות:

בעניין מכירת דירה מושכרת עיין בפתחי תשובה חו”מ סי’ שטו ובנתיבות סי’ שיב סק”א. בעניין שהסכם המוכר עם השוכר קיים כלפי הקונה עיין חוות דעת סי’ קסח סק”א.

2 תגובות

  השואל:

  אשמח לקבל ביאור מדוע החוות דעת הוא ראיה לשאלה, הרי שם אינו ראיה אלא לחילופי השוכרים ולא לחילופי המשכירים? תודה רבה

  דיין בבית הדין נתיבות חיים:

  אני מצטט לשון החוות דעת:
  “וכיון דהחוב נקנה להעובד כוכבים מדאורייתא הרי הרבית העולה בכל יומא ויומא לעובד כוכבים הוא עולה ומה”ת יצטרך הישראל להחזיר הרבית. זה אינו כיון דהישראל קצץ עמו זמן אף שנקנה החוב לעובד כוכבים א”י לבטל השכירות שהוא לזמן, כמו בשכירות מטלטלין לזמן דאף שמוכרין בתוך הזמן אין הלוקח יכול לבטל השכירות וכיון דקציצת הזמן קיים בשביל הישראל הוי כנותן הרבית בשביל הישראל וחייב להחזיר”.
  כוונת דבריו היא שאם ישראל קצץ ריבית עם ישראל אחר, אף שהלווה התחייב לשלם את הריבית ישירות לגוי, מכל מקום גובה הריבית וכל התנאים נקבעו על ידי ישראל, וכיון שקציצת הריבית מגיעה מישראל הרי הוא עובר על איסור ריבית. ומדמה לאדם שהשכיר מטלטלין ולאחר מכן הלך המשכיר ומכר את המטלטלין לאדם אחר, שהסכם השכירות שהיה למוכר עם השוכר קיים עכשיו בין הקונה לשוכר.
  לפי דבריו כתבנו שכשם שגובה דמי השכירות שהשוכר חייב לקונה תלוי בהסכם שהיה בינו לבין המוכר, כך גם כל תנאי השכירות עוברים לקונה, בין התנאים שהם לטובת השוכר ובין התנאים שהם לטובת הקונה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *