קבלת תענית במחשבה בתחילת היום

רבני בית ההוראה
ה' אדר ה'תשע"ב

שאלה- בבוקר קמתי וקבלתי על עצמי במחשבה לא בדיבור לא לאכול ולשתות(לצום) היום האם אני חייב או ראוי לעשות כך? תודה מראש!

תשובה:

אם יש באפשרותך לצום, לכתחילה יש לסיים את היום בתענית, אולם אם הדבר קשה עליך, יש לעשות התרת נדרים, ומותר אחר כך לשבור את הצום.

מקורות:

עי’ שו”ע או”ח סי’ תקסב ס”ה-ו לענין קבלת תענית שצריך דווקא מבעו”י ובתפילת מנחה או אחריה, וקבלה בלב מועיל רק בתפילת מנחה, וע”ש סעיף י’ לגבי תענית שעות שמועיל גם באמצע היום, וי”א שדווקא אם קיבל מבעו”י, ועי’ בשו”ע בסי’ תקסג שקבלה בלב לא בשעת מנחה לא נחשב לקבלת תענית, ואולם יש מהאחרונים שחלקו עליו וסוברים שכל זה לגבי דין אמירת עננו, אך מכל מקום נחשב לנדר שמועיל בלב לגבי תענית, ראה שם במשנ”ב, ומשמע מדבריו שיש להחמיר במקום שיכול לעשות זאת, ומכל מקום גם במקרה וקשה עליו הדבר יכול לעשות התרת נדרים אפילו שנדרי מצוה אין להתיר אך כאן שתלוי במחל’ הפוסקים והדבר קשה עליו יש להקל בזה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *