פרישה כשלא בדקו בפעם השנייה אחר החתונה

רבני בית ההוראה
19 Sh'vat 5772

לא ידענו שצריך לבדוק עם עד בכל ביאה לאחר החתונה עד שאין דם ובדקה מהביאה השניה עם טישו עמוק ולא היה דם האם עכשיו צריכה לפרוש 4 ו-7 כאילו ראתה?
דחוףףףף!!!!

תשובה:

אין צריך לפרוש 4-7, אבל צריך בשלשת הפעמים הבאות לבדוק לפני ואחרי קיום המצוה.

אם בפעם הבאה יראה דם על עד הבדיקה שלאחר קיום המצווה יש לשאול מיד רב כיצד להתנהג בנוגע לזה [בלא קשר למה שצריך לספור 5-7].

מקורות:

כל הדין שצריך לפרוש אפילו לא ראתה דם, הוא דווקא בביאה ראשונה בלבד, אולם כל עוד שבודקים ומוצאים עדיין דם, תולים שהסיבה היא שעדיין לא נגמרו הבתולים, אולם אם לא בדקו ולא מצאו דם, אין האשה נאסרת, ואולם צריך לבדוק 3 פעמים כדי להחזיקה במצב שאינה רואה מחמת תשמיש, והדברים מפורשים בשו”ע סי’ קפג, וסי’ קפו ובנו”כ שם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *